Obvestilo o objavi revidiranega letnega poročila

29 Okt 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab d.d. sporoča, da bo objavila revidirano konsolidirano in revidirano letno poročilo dne 20.11.2015. Zamuda je nastopila, ker smo uvedli poročanje po divizijah, odvisne družbe v tujini pa niso uspele pravočasno zagotoviti revidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

To sporočilo bo od 29.10.2015 dalje za obdobje pet let objavljeno na naši spletni strani www.datalab.si.

Upravni odbor

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.