Obvestilo o objavi poročila za prvi kvartal poslovnega leta 2016

13 Jan 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab d.d. sporoča, da poročila za prvi kvartal poslovnega leta 2016 ne bo objavljala. Revidirano konsolidirano in revidirano nekonsolidirano letno poročilo smo objavili dne 20.11.2015. Zamuda je nastopila, ker smo uvedli poročanje po divizijah, odvisne družbe v tujini pa niso uspele pravočasno zagotoviti računovodskih izkazov, pripravljenih skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Iz istih razlogov tudi nismo  uspeli pravočasno pridobiti računovodskih izkazov odvisnih družb v tujini za obdobje od 1.7.2015 do 30.9.2015.

Polletno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 bomo objavili v roku dveh mesecev po poteku tega obdobja.

To sporočilo bo od 13.01.2016 dalje za obdobje pet let objavljeno na naši spletni strani www.datalab.si.

Upravni odbor

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.