Obvestilo o kupovanju delnic za Udeležbo delavcev na dobičku in stališče glede nihanja cene

29 Apr 2011

Skladno s pravili Ljubljanske borze, uprava družbe Datalab obvešča delničarje o kupovanju delnic, namenjenih izvajanju sklepov UO o nagrajevanju zaposlenih preko udeležbe na dobičku. Na podlagi Sklepov skupščine za poslovno leto 2010 z dne 28.2.2011 družba kupuje delnice na organiziranem trgu in izven njega za sklad lastnih delnic, iz katerega nato razdeli delnice zaposlenim po povprečnem enoletnem tečaju pred sprejetjem sklepa skupščine (53,34 EUR pred razdelitvijo oziroma 3,56 EUR po razdelitvi).
Na podlagi sklepa UO z dne 11.1.2011 mora za potrebe teh nagrad za poslovno leto 2010 kupiti 22.500 delnic (pred razdelitvijo 1:15 – 1.500 delnic) ki jih lahko kupuje po največ 3.41€ za delnico (pred razdelitvijo 51.15 EUR). Do današnjega dne je družba tako pridobila 4.620 delnic, kar pomeni da jih mora kupiti še 17.880. Družba lahko kupuje delnice po tržni ceni zmanjšani za največ 50% in povečani za največ 25% (tč.3 Skupščine za PL 2010). Družba delnice kupuje glede na prosta likvidna sredstva in situacijo na trgu. Načrtujemo, da bomo celotno količino potrebnih delnic kupili do najkasneje 28.5.2011.

Uprava družbe prav tako podaja mnenje na nihanje cene na Ljubljanski borzi in včerajšnji 18,2% padec cene. Padec je posledica prodaje ene(!) delnice.

Veseli nas, da se likvidnost delnice v zadnjem času povečuje in da jih kupujejo tudi zunanji vlagatelji kar kažejo povečani, a še vedno nizki prometi.

Zato menimo, da trenutna borzna cena nima nikakršne zveze s poslovanjem podjetja in je verjetno posledica nizke likvidnosti slovenskega kapitalskega trga. Nižja nakupna cena koristi poslovnemu rezultatu družbe, saj bo družba lahko realizirala kapitalske dobičke.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.