Obvestilo delničarjem – 21.08.2017

21 Avg 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba RR & CO. Raziskave, razvoj in prenos znanja, d.o.o., je na podlagi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 1083/2016 z dne 7. 6. 2017 sprožila izvršilni postopek, ki se vodi pod opr. št. I 2374/2017, na podlagi česar je na transakcijskem računu Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana evidentirano pomanjkanje sredstev za poplačilo obveznosti. Sklep o izvršbi družbi Datalab Tehnologije d.d. še ni bil vročen.

Zoper navedeno sodbo Višjega sodišča bo Datalab Tehnologije d.d. vložil revizijo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije iz vseh revizijskih razlogov, saj je odločitev Višjega sodišča v Ljubljani nepravilna in nezakonita.

Zoper sklep o izvršbi bo Datalab Tehnologije d.d. vložil ugovor in predlog za odlog izvršbe. O odlogu, v katerem bo predlagal, da se izvršba odloži do odločitve o reviziji, bo po pričakovanju družbe Datalab Tehnologije d.d. odločilo izvršilno sodišče najkrajšem možnem času, cca. v roku 1 meseca. V skladu s tem je navedeno stanje zgolj začasne narave in je namenjeno preprečitvi tega, da družba RR & CO. d.o.o., po ugoditvi reviziji, izterjanih zneskov ne bi vrnila zaradi svojega finančnega stanja kot izhaja iz javno dostopnih podatkov.

 

Sporočilo bo od 21.08.2017 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.