Obvestilo delničarjem – 17.08.2017

17 Avg 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Datalab Tehnologije d.d. je bil s strani RR & CO. Raziskave, razvoj in prenos znanja, d.o.o., tožen na plačilo 238.417,69 EUR s pripadki.

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 16. 6. 2016 izdalo sodbo VI Pg 134/2014, s katero je zavrnilo zahtevek za plačilo 183.122,81 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 3.10.2013 dalje do plačila in 49.116,8 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 3.10.2013 dalje do plačila.

Odločilo je, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati le znesek višini 4.178,08 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2.10.2013 dalje do plačila in izvršilne stroške v višini 44,00 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po preteku 8 dnevnega roka od vročitve sklepa o izvršbi dalje do plačila, kar je tožena stranka tudi storila.

Tožeča stranka je na Višje sodišče vložila pritožbo. Višje sodišče je s sodbo opr. št. I Cpg 1083/2016 z dne 7. 6. 2017 ugodilo zahtevku tožeče stranke, in odločilo, da je tožena stranka dolžna plačati še:

-znesek v višini 49.116,80 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10. 10. 2013 do plačila,

-znesek v višini 183.122,80 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10. 10. 2013 do plačila,

-pravdne stroške v znesku 7.447,43 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od naslednjega dne po preteku 15- dnevnega plačilnega roka,

-pritožbene stroške v znesku 6.522,15 EUR, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka paricijskega roka dalje do plačila.

Zoper navedeno sodbo Višjega sodišča bo Datalab Tehnologije d.d. vložil revizijo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije iz vseh revizijskih razlogov, saj je odločitev Višjega sodišča v Ljubljani nepravilna in nezakonita, prav tako pa bo v morebitnem izvršilnem postopku uporabil vsa pravna sredstva za zaščito svojih interesov in dosego odloga izvršbe.

Sporočilo bo od 17.08.2017 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.