Objava skupščinskih sklepov in poročilo 26. seje upravnega odbora

28 Feb 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Na 26. seji Upravnega odbora družbe dne 27.2.2012, smo obravnavali nerevidirano polletno poročilo družbe in skupine. Upravni odbor je poročilo potrdil. Nadalje je Upravni odbor potrdil nadaljevanje projekta Usersite ter predlagal skupščini spremembo dikcije sklepa za prejemke poslovodstva. Upravni odbor je tudi zahteval poročilo glede nadaljnega razvoja na Oracle platformi.

Na skupščini, ki se je odvijala istega dne ob 16:00 so bili soglasno sprejeti vsi predlagani sklepi vključno z predlogom delničarja glede dopolnitve dikcije sklepa prejemkov poslovodstva. Sprejeti sklepi so razvidni v priponki dokumenta.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe od 28.2.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Sklepi skupščine z dne 27. 2. 2012

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.