Objava sklepov upravnega odbora z dne 25.2.2014

26 Feb 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, povezane z objavo pomembnih informacij za poslovanje, družba Datalab, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor se je sestal na svoji 42. seji, ki je bila hkrati konstitutivna seja Odbora v novi sestavi, dne 25.2.2014.

Pomembnejši sklepi Upravnega odbora so:

 • UO je postavljen v novi sestavi. Imenovan je bil tudi razširjeni kolegij, ki ga sestavljajo poleg izvršnega direktorja še vodja razvoja, vodja operative, vodja business developmenta in vodja PfC (M&A)
 • Andrej Brlečič je prevzel področje prodaje za celotno korporacijo in bo redno prisostvoval sejam UO kot poročevalec.
 • Za podpredsednika UO je bil imenovan g. Nedim Pašić, vzpostavljena je bila še revizijska komisija v sestavi g. Zajc kot predsednik ter g. Pašić in g. Sikira kot člana. Ga. Hudnik je bila imenovana za sekretarko Upravnega odbora
 • Manjšinski delež v Datalab BA d.o.o. se zamenja za 55.584 delnic DATR, tako da DATALAB d.d. postane 100% lastnik Datalab BA d.o.o.
 • Ustanovi se Datalab Agro CH AG, podjetje s sedežem v Schwyzu (kanton Schwyz, Švica) in ustanovnim kapitalom 200.000 CHF v mešani lasti Datalab d.d. in Mattig Management Partners AG. Datalab d.d. ima call opcijo, s katero lahko sproži pretvorbo lastniškega deleža MMP v Datalab Agro CH AG v delnice DATR po tečaju delnice na dan ustanovitve in konsolidacijo lastništva. Družba načrtuje nadaljnje dokapitalizacije. Datalab Agro CH prevzema avtorske pravice nad PANTHEON FA in svetovno distribucijo tega produkta, pri čemer pa Datalab d.d. pripada določena licenčnina. Vodenje podjetja prevzema g. Mertelj, ki ostaja tudi izvršni direktor Datalab d.d.
 • Izda se soglasje za nakup operacij in intelektualne lastnine Vinar podjetja Datapoint iz Nove Gorice. Datalab d.d. bo pridobil avtorske pravice nad programom Vinar in ga bo kot modul »Vinery« vdelalo v PANTHEON FA. Predvidevamo, da bo cca. 80% od obstoječih 73 uporabnikov preide na PANTHEON.
 • Izda se soglasje za nakup operacij in intelektualne lastnine FruitDiscovery podjetja Inventivna rešenja d.o.o. Datalab d.d. bo pridobil avtorske pravice nad programom FruitDiscovery in ga bo kot modul »Orchard« vdelalo v PANTHEON FA. Predvidevamo, da bo cca. 80% od obsotječih 300 uporabnikov v regiji preide na PANTHEON.
 • Izda se soglasje za začetek procesa izdaje delnic iz odobrenega kapitala v višini približno 150.000 EUR, ki se bodo uporabljale za MSOP, ESOP, stockswap Datalab BA, varovanje call opcije, nakupe intelektualne lastnine in vračila izposojenih delnic.
 • Izda se soglasje za začetek pogovorov z Alta d.d. o pričakovani sekundarni javni ponudbi delnic v višini do 1.000.000 EUR po ceni, ki ni manjša kot 4 EUR / delnico ob 75% pragu uspešnosti.
 • Izda se soglasje za menjavo direktorja na Hrvaškem. G Stričevića zamenja g. Žunić.
 • G. Stričević napreduje na mesto PfC managerja na nivoju korporacije in pokriva operativno področje združevanj/nakupov/priključitev.
 • Upravni odbor se seznani s planiranimi denarnimi tokovi do konca koledarskega leta 2014 (PL14/Q4 in PL15/H1). Navkljub slabšanju plačilne discipline na vseh trgih ne predvidevamo večjih pretresov, saj smo uspeli zagotoviti svežo likvidnost (cca. 700.000 EUR) z EU CIP projektom.
 • Upravni odbor se seznani s projekcijo prihodkov in ugotovi, da je podjetje varno in dobičkonosno, v kolikor prihodki dosežejo vsaj 80% planskih prihodkov za PL14/Q4 in PL15/H1.
 • Upravni odbor je naložil implementacijo pravilnika o variabilnih plačah ter posledično zaposlitvenih pogodb v celotni korporacijo vključno s hčerinskimi družbami do 10.3.2014
 • Upravni odbor potrdi smernice bilanciranja in računovodskega spremljanja oddelkov in profitnih centrov v celotni korporaciji ter sprejme nadzorstvene postopke.
 • Upravni odbor se je seznanil s situacijo v hčerkah v Bosni, Albaniji in Bolgariji ter sprejel rezervne scenarije poslovanja.

Obvestilo o sklepih upravnega odbora z dne 25.2.2014 bo od 26.02.2014 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si še najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.