Objava sklepov upravnega odbora z dne 11.1.2011

12 Jan 2011

DATALAB, d.d., Ljubljana
Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: DATALAB ali Družba), v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, je dne 11.1.2011 sprejel naslednje sklepe:

Sklep upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d. o zagotavljanju delnic za nagrade poslovnega leta 2010 in konsolidacijo trga

  1. Nagrade zaposlenim, ki izhajajo iz Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku  na podlagi smernic za razdelitev nagrad zaposlenim in poslovodstvu (skupščinski sklep z dne 1.9.2010) znašajo za poslovno leto 2010 kumulativno 80,000€. Za preračun se uporabi povprečni decembrski tečaj delnice (51.15€/delnico) kar preračunano pomeni 1564 delnic. Družba bo skladno z zakonskimi zahtevami te delnice kupovala na trgu.
  2. Nagrade poslovodstva, ki se skladno s skupščinskim sklepom z dne 1.9.2010 izplačujejo v delnicah se po potrditvi  na skupščini za poslovno leto 2010 izplačajo v delnicah, ki jih družba pridobi v dokapitalizaciji s konverzijo terjatev. Za preračun se uporabi povprečni decembrski tečaj delnice (51.15€/delnico). Družba bo iz tega naslova povečala kapital za 21.636,45€ oziroma za 423 delnic.
  3. Prvi obrok plačila priključitve BlueSoft v višini 149.102,25€ se plača v delnicah po konverziji te terjatve. Za preračun se uporabi povprečni decembrski tečaj delnice (51.15€/delnico). Družba bo iz tega naslova povečala kapital za 3.338 delnic.
  4. Znesek dokapitalizacije se lahko poveča v kolikor uprava družbe presodi, da bi bila konverzija dodatnih terjatev v kapital smiselna.
  5. Dokapitalizacija bo izvedena po skupščini za poslovno leto 2010 ki se bo predvidoma izvedla do konca februarja 2011.

Poročilo o prezaposlitvi

  1. Upravni odbor je sprejel poročilo o prezaposlitvi dela zaposlenih na Datalab SI d.o.o. v skladu s poenotenjem korporativne strukture. Po šestih mesecih usklajevanja z Ministrstvom za gospodarstvo glede upravičenosti udeležbe delavcev hčerinskega podjetja na dobičku in izplačilu z delnicami matere smo po prejemu pozitivnega mnenja s 1.1.2011 delavce prezaposlili na hčerinsko družbo.

Uprava družbe, 12.1.2011

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.