Objava sklepov 18. seje upravnega odbora

18 Maj 2011

Uprava družbe Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, Koprska ulica 92, Ljubljana, na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, sporoča, da je upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, d. d., s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: DATALAB ali Družba), v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, na 18. seji dne 16.5.2011 sprejel naslednje sklepe:

  1. Potrjuje se dvostopenjski načrt dokapitalizacije, pri čemer se prvi korak izvede iz razpoložljivega odobrenega kapitala ob upoštevanju drugih omejitev. Zato se konverzija terjatev iz sklepa 15. Seje UO z dne 11.1.2011, premakne na obdobje po izvedbi prvega koraka dvostopenjskega načrta dokapitalizacije.
  2. Upravni odbor nalaga g. Černetu da v imenu družbe kupi 24.928 delnic v sklad lastnih delnic po ceni največ 3.33 €/delnico.
  3. Upravni odbor potrjuje dodelitev ESOP delnic zaposlenim za poslovno leto 2010.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.