Objava sklepov 12. skupščine družbe

19 Feb 2013

Uprava družbe Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, Koprska ulica 92, Ljubljana, na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, sporoča, da so bili na 12. seji skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d., ki je bila v ponedeljek, dne 18.2.2013 s pričetkom ob 16. uri, sprejeti sklepi, ki so razvidni iz Zapisnika seje skupščine v priponki tega dokumenta.
Obvestilo o sprejetih sklepih 12. seje skupščine delničarjev Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana bo od 19.02.2013 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si, še najmanj 5 let.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Zapisnik seje skupščine

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.