Objava prenehanja prodajnega postopka družbe Datalab, d.d.

17 Okt 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba DATALAB Tehnologije d.d. je dne 16.4.2019 objavila javno informacijo, da je bilo podpisano Pismo o nameri za prodajo delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d.

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d. je bil s strani podpisnikov Pisma o nameri za prodajo delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. obveščen, da so bila pogajanja s potencialnim investitorjem, kljub vloženemu naporu s ciljem uspešnega zaključka postopka neuspešna in je bil prodajni postopek s tem potencialnim investitorjem z dnem 16.10.2019 zaključen. Upravni odbor družbe meni, da zaključen prodajni postopek ne bo vplival na nadaljnji razvoj in poslovanje družbe DATALAB Tehnologije d.d., ki bo nadaljevala z izvrševanjem dolgoročne strategije družbe in prihodnjega razvoja Skupine DATALAB.

Upravni odbor vabi vse delničarje na posvetovalni sestanek na temo glede potencialnih možnosti za lastniško prestrukturiranje družbe oz. nadaljevanje prodajnega procesa z drugim kupcem. Sestanek bo dne 11.11.2019 ob 14:00 na sedežu družbe v sejni sobi. Prosimo da vašo udeležbo najavite do 4.11.2019 po e-pošti na naslov investor@datalab.si. Vabljeni!

To obvestilo bo od 17.10.2019 objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.datalab.si/ za obdobje najmanj pet let.

 

Ljubljana, 17.10.2019

Upravni odbor Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.