Objava popravka pisne pomote v skupščinskem sklepu z dne 27.2.2012

31 Mar 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
V notarskem zapisniku skupščine Datalab tehnologije d.d., opr. št. SV 229/12 z dne 27.02.2012 je prišlo do očitne pomote pri sklepu št. 3/1 pri navedbi zneska prenesenega  čistega dobička do pisne napake, kjer je znesek prenesenega čistega dobička napačno naveden kot 291.172.99 (devetindvajsetmilijonovstosedemnajsttisočdvestodevetindevetdeset 00/100) namesto pravilno 291.172,99 (dvestoenaindevetdesettisočstodvainsedemdeset 99/199) EUR.

Navedeno izhaja tudi iz uradnega zaznamka notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 229/12-1, ki se nahaja v prilogi.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe od 1.3.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Uradni zaznamek

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.