Konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2012 – popravek

8 Nov 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Pri objavi Letnega poročila Skupine Datalab in družbe Datalab Tehnologije, d.d., za poslovno leto 2012, ki smo ga objavili dne 30.10.2012, je prišlo do napake pri editiranju, zato danes objavljamo popravljeno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za poslovno leto 2012.

Letno poročilo Skupine Datalab in družbe Datalab Tehnologije, d.d., za poslovno leto 2012 bo od 08.11.2012 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.datalab.si.

Uprava

Pripeti dokumenti: Letno poročilo

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.