Objava poenostavljenega prospekta za uvrstitev novoizdanih delnic na organizirani trg

5 Avg 2014

Družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), na podlagi 73. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z opr. št. 40200-4/2014-7 z dne 5.8.2014, objavlja Poenostavljeni prospekt za uvrstitev novoizdanih delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana na organizirani trg.
Navedeni dokument je na razpolago tudi na sedežu izdajatelja ter na spletnih straneh družbe (www.datalab.si).

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe od 5.8.2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

DATALAB Tehnologije d.d.

Pripeti dokumenti: Poenostavljeni prospekt

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.