Informacija o postopku povečanja osnovnega kapitala

9 Jun 2014

Družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana,  (v nadaljevanju: družba) na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 6. 6. 2014 zaključila postopek preverjanja nezavezujočega indikativnega interesa potencialnih vlagateljev za vpis in vplačilo do med 200.000 in 250.000 novih delnic družbe, ki bi bile izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe (z denarnimi vložki) na podlagi odobrenega kapitala in ki bi z obstoječimi delnicami družbe tvorile isti razred (v nadaljevanju: dokapitalizacija).
Glede na presežni interes zainteresiranih potencialnih vlagateljev po novih delnicah družbe se je upravni odbor družbe odločil, da nadaljuje s postopkom dokapitalizacije družbe. Sklep upravnega odbora družbe o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki, iz katerega bodo razvidni pogoji povečanja osnovnega kapitala, bo družba javno objavila v sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d. in na spletnih straneh družbe, in sicer predvidoma v zadnjem tednu junija 2014. Novoizdane delnice bodo ponujene do 150 fizičnim ali pravnim osebam v posamezni državi članici. S tem je izpolnjen pogoj za javno ponudbo vrednostnih papirjev po 2. točki 1. odstavka 49. člena ZTFI, ki predstavlja eno izmed vrst ponudbe vrednostnih papirjev javnosti, za katero velja izjema od obveznosti objave prospekta in na tej podlagi prospekt za ponudbo delnic javnosti ne bo objavljen.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 9. 6. 2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.