Objava informacije o sprejemu sklepa upravnega odbora družbe DATALAB d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki

20 Jun 2014

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je danes, 20.6.2014, upravni odbor družbe sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z izdajo do največ 250.000 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, ki bodo skupaj z obstoječimi delnicami družbe tvorile isti razred  (v nadaljevanju: Sklep UO). Sklep UO se nahaja v prilogi.
V zvezi s ponudbo delnic družbe, ki je predmet predmetnega Sklepa UO, sta bili dne 20.6.2014 o uveljavitvi ustreznih izjem od obveznosti objave prospekta obveščeni Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 20. 6. 2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe

Pripeti dokumenti: Sklep UO

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.