Objava informacije o sprejemu sklepa UO družbe DATALAB Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala

16 Apr 2012

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI vas družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba) obvešča, da je danes, 16.4.2012, upravni odbor družbe sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala, (v nadaljevanju: Sklep UO). V Prilogi 1 sklepa so naslovi delavcev prekriti zaradi spoštovanja določb ZVOP-1 (Zakon o varovanju osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/2007), saj gre za osebne podatke.
V zvezi s ponudbo delnic družbe javnosti, ki je predmet predmetnega Sklepa UO, je bila dne 11.4.2012 obveščena tudi ATVP o uveljavitvi izjeme od obveznosti objave prospekta.

Vsebina objave je podana v prilogi, sicer pa bomo predmetno obvestilo nemudoma po objavi na SEO-netu za obdobje najmanj 5 let objavili tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Sklep upravnega odbora

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.