Objava informacij glede družbe Datalab Agro AG

24 Mar 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab d.d. objavlja pomembne informacije povezane z delovanjem na področju kmetijstva, katerega vrši preko družbe Datalab Agro AG iz Pfaeffikona, Švica:

  • Družba Datalab d.d.  je dne 25.2.2015 ustanovila hčerinsko družbo  Datalab Agro Polska sp.z.o.o.  v solastništvu z Mattig-Feroma Investments sp.z.o.o. in s sedežem v Wroclawu.
  • Družba Datalab d.d. je dne 10.3.2015 podpisala dogovor o sodelovanju z avstrijskim podjetjem Progis GMBH iz Beljaka na področju prenosa GIS tehnologij ter o načrtovanem skupnem nastopu na trgih Avstrije, Nemčije, Rusije in Kitajske.
  • Družba Datalab d.d. je dne 17.3.2015 ustanovila hčerinsko družbo  Datalab Agro UA Ltd  v solastništvu s Kristino Kuznetsovo in s sedežem v Kijevu.
  • Zastopništvo za Datalab Agro v Romuniji je prevzelo podjetje Mattig Management Partners s sedežem v Bukarešti in bo v treh mesecih izčlenilo poslovanje v hčerinsko družbo Datalab Agro RO Ltd.

Nadalje družba Datalab d.d. objavlja načrte glede družbe Datalab Agro AG iz Pfaeffikona, Švica:

  • Družba Datalab d.d.  namerava izvršiti nakupno opcijo za 50-odstotni lastniški delež v družbi Datalab Agro AG, ki je trenutno v  imetništvu Mattig Management Partners AG, in sicer tako, da bo namesto kupnine za predmetni lastniški delež v Datalab Agro AG zagotovila 56.545 delnic DATR, za kar bo družba povečala osnovni kapital.
  • Družba Datalab d.d.  namerava kot stvarni vložek prenesti intelektualno lastnino, povezano s PANTHEON Farming, na družbo Datalab Agro AG in s tem povečati njen osnovni kapital.
  • Družba Datalab d.d. namerava za družbo Datalab Agro AG vršiti zaledno spremljanje prodaj, podpore in drugih transakcij, za kar ji bo pripadalo 3% vrednosti neto prodaje licenc PANTHEON Farming.
  • Družba Datalab Agro AG bo družbi Datalab d.d. plačevala nadaljni razvoj in lokalizacijo osnove PANTHEON v višini 10% neto prodaje licenc PANTHEON Farming.
  • Družba Datalab Agro AG bo povečala osnovni kapital z izdajo novih delnic, v predmetni dokapitalizaciji pa bosta predvidoma sodelovali družbi Datalab d.d. in Mattig Management Partners AG; emisijska vrednost novoizdanih delnic bo znašala 2.000.000,00 EUR pri pre-money valuaciji za družbo Datalab AGRO AG v višini 6.000.000,00 EUR. Kapital iz dokapitalizacije bo porabljen za širitev operacij na obstoječih trgih ter odprtje do štirih novih trgov.
  • Datalab d.d. bo odločitev o načinu zbiranja sredstev za sodelovanje v predmetni dokapitalizaciji družbe Datalab Agro AG sprejel po pogovoru z obstoječimi in potencialnimi novimi vlagatelji. V ta namen Datalab d.d. z dnem 24.3.2015 pričenja s pospešeno komunikacijo z nekaterimi obstoječimi delničarji in potencialnimi novimi vlagatelji. S tem namenom je bila pripravljena prezentacija, ki se nahaja v priponki.

Poleg tega družba Datalab d.d. najavlja dolgoročne načrte povezane z družbo Datalab Agro AG. Slednja načrtuje nadaljnje dokapitalizacije v obdobju januar 2016 do marca 2018 preko skladov tveganega kapitala in/ali investicijskih bank. Kapital iz dokapitalizacije bo porabljen za širitev operacij na trge Bližnjega Vzhoda, severne Afrike in Latinske Amerike.

To sporočilo bo od 24.3.2015 dalje za obdobje pet let objavljeno na naši spletni strani www.datalab.si.

Upravni odbor družbe

Pripete datoteke: Prezentacija

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.