Načrt vstopa tujega strateškega partnerja

24 Maj 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Dne 20.5.2011 je družba Datalab d.d. podpisala zavezujoč načrt vstopa tujega strateškega partnerja Slovak Investment Partnership, mešano avstrijsko-slovaške družbe tveganega kapitala v družbo Datalab d.d. Tuji partner bo pridobil do 14.96 % delež v podjetju (oziroma 300.0000 delnic) deloma z dokapitalizacijo iz odobrenega kapitala, nakupom delnic in drugimi finančnimi inštrumenti (konvertibilno posojilo ali konvertibilne obveznice). Skupen znesek vložka tujega partnerja znaša 999.999 EUR kar predstavlja vrednost 3.33 EUR/delnico kar predstavlja 51 % premijo na borzno ceno v času podpisa. Družba in strateški investitor sta že opravila skrben pregled poslovanja in s tem začenjata z izvedbo posla.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 24. 5. 2011 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.