Letno poročilo 2001

23 Maj 2001

Prodaja

Prodaja licenc in osveževalnih pogodb

V letu 2001 smo naši bazi uporabnikov dodali 258 podjetij in prodali 827 licenc  v skupni prodajni vrednosti skoraj 149 mio. Poglejmo graf števila uporabnikov in števila podjetij, ki uporabljajo DataLab PANTHEON programsko opremo skozi čas:

V letu 2001 smo povečali število podjetij za 132%, število uporabnikov pa za 99%.

Kako pa se je gibala vrednost prodanih licenc*?

V letu 2001 smo tako povečali prodajo licenc za 159% glede na leto 2000 oziroma za 39.6% glede na leto 1999 (najboljše leto v informacijski branži).

Hkrati s povečanjem prodaje licenc je opazno tudi povečanje prodaje osveževalnih pogodb. Le-ta se je dvignila za 235% glede na lansko leto oziroma za 181% glede na leto poprej (leto DDV).

* Vrednost prodanih licenc merimo s številom licenc pomnoženo s priporočeno prodajno ceno licence. Enako merimo tudi osveževalne pogodbe.

Prodaja storitev

V letu 2001 smo začeli spremljati prodajo storitev, ki jih partnerji vršijo na DataLab platformi. Partnerji so skupaj opravili za 140,293,299.50 SIS in povezanih storitev. Spremljali smo tudi indeks prodajne vrednosti storitev ulomljeno s prodajno vrednost licenc. Čeprav ta pri partnerjih niha od 0.23 do 5.23 (oziroma 3.47) je povprečno 0.94.

Prodaja na tujih trgih

V letu 2001 smo prodali za 1.916.860,54 SIT programske opreme na tuje. Od tega 1.093.901,00 na Hrvaškem ter 822.959,54 v Italijo. Rezultate  prodaje na tujem zaradi začetka prvega leta operacij lahko upravičimo, saj so izvršeni brez kakršnega koli marketinga in s slabo lokalno prisotnostjo, saj niti en partner še ni rezidenten v tujini.

Tržna podoba

V letu 2001 smo ob izidu zamenjali barve v našem znaku. Zeleno je nadomestila svetlo modra, ki zdaj skupaj z zlato rumeno simbolizira slogan spremenite podatke (modro) v dobiček (zlato).

Zdi se nam, da tako spremenjena podoba ohranja osnovne elemente, a je precej čistejša in hkrati dovolj močno označuje spremembo, ki je nastopila z materializacijo PANTHEON-a.

Zaključek

Menimo, da lahko letos precej natančno ocenimo velikost kolača, ki si ga naša virtualna korporacija z DataLab programsko opremo na slovenskem trgu.

Skupna vrednost je 324.869.167,50 kar je zelo dobro, kar je po dobrih štirih letih dela dobro in velik izziv za naprej.  Vrednost instalirane DataLab PANTHEON programske opreme znaša ob koncu leta 2001 363.541.514.00 SIT.

Kljub izredno težki situaciji, ki smo jih bili priča v letu 2001 smo uspeli po preliminarnih podatkih pridelati 2,4 mio SIT dobička, kar je kar dober dosežek. Še bolj pomembno je, da smo uspeli počistiti finančno situacijo in optimirati stanje aktive in pasive. To nam daje možnost čistega štarta v novem letu.

Napake

Najvažnejši kriterij pri stabilnosti programske opreme je število najdenih napak. V letu 2001 smo zmanjšali povprečno število napak, najdenih v enem mesecu, iz 42 napak/mesec (leto 2000) na 32 napak/mesec.

Ker je hkrati zaradi večje instalirane baze uporabnikov večja tudi možnost odkritja napak, je upad števila napak toliko bolj reprezentativen.

Prvi porast napak je bil v obdobju 1999/11 – 2000/3, ko smo menjavali platformo na MS SQL ter hkrati razširili program s Hero in Hefaistom.  V novembru, decembru (in tudi januarju), se je število napak znova povzpelo zaradi prehoda na 4.5. Ob pregledu napak je jasno viden razvoj naše programske opreme. Do septembra 1999 je očitna “očiščenost” kode pred verzijo 4.0. Verzija 4.0 svojo zrelost doseže proti koncu leta 2001.

Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko torej potegnemo tudi zaključek, da bo PANTHEON 4.5 z veliko verjetnostjo enako (če ne bolj) stabilen kot 4.0 do konca februarja 2002.

 

Brez napak v programski opremi ne gre. Zato je enako važna tudi hitrost njihovega odpravljanja.

Število napak smo drastično zmanjšali proti koncu leta 1999, ko smo si zadali “zero-bug-initiative” in od tedaj ni niti enkrat dosegel minimuma napak pred tem obdojem.

Drugo: že s hitrim pogledom vidimo, da smo večino leta 2001 napake reševali v največ enem dnevu (vrednost 0 označuje, da je napaka rešena v istem dnevu kot je prijavljena). Delni zastoj se je pojavil le v oktobru in novembru zaradi priprave PANTHEON-a 4.5.

 

Porazdelitev odpravljenih napak po dnevih nam pokaže sledečo sliko:

Vidimo, da smo letu 2001 70% napak odpravili isti dan, kot so bile popravljene.

Če upoštemo tedenski ritem izhajanja novih buildo v letu 2001 vidimo, da je  kar  91% napak odpravljenih v sedmih dneh!

Ker so vsi še posebaj občutljivi na napake, ki se prikradejo v programsko opremo ob večjih spremembah, poglejmo, koliko napak smo naredili v PANTHEON-u 4.5.

“Hermes” Kadri Proizvodnja Chronos SQL-i Pantheon
2001/09 3 1
2001/10 8 3
2001/11 8 11
2001/12 15 10 9 1 1
2002/01 25 7 2 2

Glede na to, da je PANTHEON izšel konec novembra, je bilo tako do sedaj odkritih napak, ki so jih občutili kupci v dveh mesecih (december 2001 (36) in januar 2001 (36))  komaj za 4 več, kot je povprečje odkritih napak v letu 2001 (32). Če od tega odštejemo še napake, ki so povezane z novim razvojem (npr. administratorska konzola v PANTHEON-u ali nov SQL-I), ugotovimo, da je število januarskih napak pravzaprav točno število povprečnih napak v letu 2001.

Čeprav so številke absolutno nepoznavalcu lahko zaznavne, poglejmo primerjavo. Windows 2000 Profesional, ki ima verjetno okoli 3 mio vrstic programske kode je imel dva meseca po izidu 64,000 napak (faktor 0.02). PANTHEON 4.5 je imel pri 720,000 vrsticah programske kode 106 napak, kar pomeni faktor 0,00041 oziroma 142-krat manj. Res pa je, da faktor s kompleksnostjo raste, zato bi bil nekaj večji faktor razumljiv. Več ko je vrstic izvorne kode, težje je zagotavljati nizko število napak (programiranje brez napak žal ne obstaja), a je primerjava z W2000 še vedno relevantna.

To nam kaže na zelo visoko stopnjo izhodne kontrole, ki kljub ogromnemu delu ob izdaji novega produkta komaj kaj poveča povprečno število napak v programski opremi. Torej lahko s precejšno verjetnostjo trdimo, da korenite spremembe programske opreme in izdaja novih verzij ni tako grozna, kot si nekateri končni uporabniki (in žal včasih tudi partnerji) predstavljajo.

Spremembe in izboljšave

V letu 2001 smo povečali tudi število izboljšav, ki jih lahko naredimo v enem mescu. Povprečno smo v letu 2001 naredili 112 sprememb in izboljšav na mesec (leta 2000 104, 1999 65 in 1998 le 18).

Lokalni minimumi v juliju in avgustu 2001 so posledica priprave  platforme za novo verzijo. Enako se pojavi minimum v oktobru in novembru, ko je bila večina razvoja usmerjena v dokončanje PANTHEON-a 4.5. Te tektonske spremembe nismo protokolirali kot spremembe ali izboljšave, kljub temu, da so zahtevale enormno veliko razvojnih naporov.

Podpora partnerskemu kanalu

V letu 2001 smo temeljito spremenili način podpore partnerjem. Za učinkovito sprermljanje podpore smo vpeljali metriko, katere rezultate si lahko pogledamo.

V letu 2001 smo dobili povprečno 216 zahtevkov za podporo na mesec  (oziroma predlogov za spremembe)  (oziroma več kot 10 na dan). Očitno viden je tudi napredek v količini znanja, ki ga imajo partnerji. Krivulja podpornih zahtevkov upada, hkrati pa se viša zahtevnost prošenj za podporo.

Premik od pogostega spraševanja osnovnih zadev k poredkeje zahtevani pomoči višjega nivoja lahko razlagamo tudi z izboljšanjem kakovosti navodil in spremljajoče dokumentacije za programsko opremo.

Prav zaradi enormnega volumna podpore, ki jo potrebujejo partnerji je to segment, ki smo ga že začeli optimizirati v decembru 2001, še večje spremembe in višanje nivoja storitve pa se nam obetajo v letu 2002.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.