Informacija s seje upravnega odbora z dne 24.3.2014

24 Mar 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, povezane z objavo pomembnih informacij za poslovanje, družba Datalab, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor se je dne 24.3.2014 sestal na telekonferenci ter se na njej:

  • seznanil s podpisom pogodbe z EK za financiranje projekta AgroIT v višini 2.521.000 EUR;
  • seznanil s podpisom pogodbe z Inovativna rešenja d.o.o., Zagreb, za nakup avtorskih pravic nad rešitvijo FruitDiscovery za sadovnjake in njeno vključitvijo v PANTHEON FA;
  • seznanil s podpisom pogodbe s Telekom Slovenije za »PANTHEON v oblaku« in pregledal rezultate prvih tednov sodelovanja;
  • seznanil z začetkom pogajanj za sodelovanje s kosovskim in srbskim telekom operaterjem glede ponudbe »PANTHEON v oblaku«;
  • seznanil z odstopom g. Matta Mayfielda iz upravnega odbora družbe zaradi osebnih razlogov. Ker so za delovanje upravnega odbora potrebni trije člani in g. Zajc, g. Mertelj in g. Pašić ostajajo, do nadaljnjega družba ne bo iskala zamenjave.

Opis projekta AgroIT

Kakovost, učinkovitost in preglednost kmetovanja so bistveni za gospodarsko uspešnost EU in trajnostno ohranjanje naravnega okolja. V članicah EU je 12 milijonov kmetijskih gospodarstev in 40% skupne površine EU je namenjene poljedelstvu in živinoreji. Evropska bioekonomija obsega trg v vrednosti 1500 milijard evrov in zaposluje čez 22 milijona ljudi. To le še poudarja pomembnost sodobnih in učinkovitih praks v kmetijstvu ter izpostavlja nekaj ključnih izzivov, ki se jih je potrebno še bolj prioritetno lotiti: izboljšanje stroškovne učinkovitosti za boljšo globalno konkurenčnost; učinkovita raba novih znanj v kmetijstvu; povečane potrebe po poročanju in evidentiranju za potrebe skupne kmetijske politike ter zaradi evropskih in nacionalnih zahtev; minimiziranje vpliva na okolje in usklajevanje z okoljsko zakonodajo. Splošni cilj projekta je vzpostavitev pilotne platforme AgroIT, ki se bo testirala v več evropskih državah (Danska, Poljska, Makedonija, Romunija). Platforma AgroIT bo integrirala ključne aplikacije in storitve kot rešitev za naštete izzive. Projekt bo:

  • izbral mobilne aplikacije za uvrstitev v uporabniški vmesnik AgroIT, da bodo kmetovalci lahko hitro in učinkovito vnašali podatke o dnevnih opravilih (v bazo kmetijskega poslovnega programa);
  • integriral aplikacije in storitve za brezžični zajem podatkov iz senzorjev, nadzornih sistemov in drugih naprav v platformo;
  • nudil napredno podporo odločanju v kmetijstvu s pomočjo sistema za podporo odločanju in dostopnostjo v oblaku;
  • integriral vse našteto v delujočo platformo AgroIT, ki bo temeljila na odprtih standardih (kar bo omogočalo priključitev dodatnih aplikacij in storitev po končanem projektu, zaradi česar bo platforma trajno uporabna) in platformo pilotno testiral.

V projektu AgroIT sodelujejo partnerji in strokovnjaki iz področij kmetijskega svetovanja, kmetijstva, programske opreme in višjega šolstva v trajanju 31 mesecev.

Skupni stroškiEvropska sredstva
DATALAB1.336.812 €668.406 €
EFOS389.800 €194.900 €
FG432.300 €216.150 €
UL432.180 €216.090 €
PIMR199.552 €99.776 €
FFRM0 €0 €
SINERGISE444.390 €222.195 €
VFL963.986 €481.993 €
LET FARM A/S0 €0 €
PESSL479.650 €239.825 €
Mattig363.330 €181.665 €
Skupaj5.042.001 €2.521.000 €

Obvestilo o seji upravnega odbora z dne 24.03.2014 bo od 24.03.2014 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si, še najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.