Informacija o seji nadzornega sveta

16 Dec 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana
Informacija o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Datalab d.d., Ljubljana s sedežem na Koprski 92, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Datalab Tehnologije d.d. se je dne 15.12.2008 sestal na svoji 13. seji. Seje se je udeležil tudi nov član nadzornega sveta gospod Tone Černe, na seji pa je bil sprejet odstop nadzornika g. Tomaža Teyrovskega.

Po seznanitvi z rednim poslovanjem družbe se je nadzorni svet seznanil s sklepi skupščine in z zanimanjem za dokapitalizacijo družbe, skladno s sprejetimi sklepi skupščine.

Nadzorni svet je sprejel predlog uprave, da uprava razpiše skupščino, na kateri bodo lastniki v primeru neuspešne dokapitalizacije podjetja glasovali tudi o umiku delnice družbe z organiziranega trga.

V primeru uspešne dokapitalizacije bodo lastniki na skupščini glasovali le o udeležbi delavcev v dobičku podjetja ter spremembi upravljanja družbe iz sedanjega dvotirnega v enotirni sistem z enim izvršnim in dvema neizvršnima direktorjema.

Sprejeta je bila tudi predlagana reorganizacija družbe, povečanje vlaganja v prodajo, podporo in stik z uporabniki.

Predsednik uprave družbe Datalab d.d., gospod Andrej Mertelj: “Ko smo pred dvema letoma začeli s procesom uvrščanja podjetja na borzo, je bilo v tedanjih razmerah nespametno opustiti priložnosti, ki jih je prinašala prejšnja poslovna paradigma. Zaradi zaostrene situacije na svetovnih finančnih trgih še najmanj dve leti ne moremo računati na pozitivna vlagateljska razpoloženja in drugih prednosti javne družbe, vsled česar je težko upravičiti dodatne stroške in upočasnjevanje vsakodnevnega poslovanja, ki jih prinaša kotacija. Skladno z načelom previdnosti in varčnega poslovanja zato predlagam nadzornemu svetu in delničarjem umik.”

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (https://www.datalab.si/vlagatelji/) od 16. 12. 2008 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Datalab d.d.

Datum: 16. 12. 2008

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.