Informacija glede objave nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja 2020

10 Apr 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s priporočili Agencije za trg vrednostnih papirjev, objavljenimi v Okrožnici javnim družbam z dne 2.4.2020, družba Datalab Tehnologije d.d. obvešča, da bo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate za prvo polletje poslovnega leta 2020, ki se je pričelo 1.7.2019 in je trajalo do 31.12.2019, izjemoma objavila najkasneje do 31.5.2020.

Z zakasnitvijo objave bodo zagotovljene kvalitetnejše informacije, predvsem glede bistvenih poslovnih dogodkov po koncu poslovnega obdobja oziroma pričakovanih vplivov epidemije korona virusa na poslovanje družbe.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 10.4.2020 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.