Gospodarski načrt poslovanja za poslovno leto 2013 in okvirni načrt za naslednji dve leti

9 Nov 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, povezane z objavo pomembnih informacij za poslovanje, družba Datalab, d.d., Ljubljana, objavlja:
Družba načrtuje sledeče prihodke in stroške na nivoju krovne družbe in konsolidirano v EUR:

FY13

FY14

FY15

Datalab d.d.

Prihodki

4.740.372

6.022.739

7.860.996

redni prihodki

2.537.729

3.419.814

4.928.954

usredstvovanje IL

1.958.643

2.422.924

2.592.042

subvencije

244.000

180.000

340.000

Stroški

3.904.885

4.691.048

5.261.963

redni stroški

2.671.146

3.329.154

3.628.500

drugi stroški

26.020

31.464

422.869

amortizacija in odpis IL

1.147.289

1.191.475

1.442.223

druga amortizacija

86.450

170.420

191.240

Finančni prihodki

61.000

40.000

0

Finančni odhodki

78.400

95.360

99.652

Dobiček

792.067

1.244.866

2.076.513

Konsolidirano

Prihodki

6.541.905

9.396.344

14.874.376

Dobiček

1.260.436

2.498.616

4.967.258

od tega manjšinski lastniki

53.030

259.545

828.269

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 09.11.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.