Dopolnitev nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja leta 2016

16 Mar 2016

Na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 06000-13/2015-18 z dne 07.03.2016 v zvezi z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, objavlja dopolnjeno nerevidirano konsolidirano in nekonsolidarano polletno poročilo poslovnega leta 2016, ki se je pričelo dne 1.7.2015, in sicer v delu, ki se nanaša na upravljanje s poslovnimi tveganji.

Poročilo bo od 16.03.2016 dalje za obdobje pet let objavljeno na naši spletni strani www.datalab.si.

Upravni odbor družbe

Datum: 16.03.2016

Pripeti dokumenti: Polletno poročilo.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.