Dopolnitev Izjave o upravljanju družbe

23 Feb 2017

Na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 06000-12/2017-2 z dne 02.02.2017 v zvezi z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, objavlja dopolnjeno Izjavo o upravljanu družbe, ki je sestavni del Revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2016, ki ga je družba objavila dne  28.10.2016 na spletnih straneh SEOnet na povezavi: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=61684 in na spletnih straneh družbe na povezavi: https://www.datalab.si/objava-revidiranega-konsolidiranega-in-nekonsolidiranega-letnega-porocila-za-poslovno-leto-2016/.
Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe

 

Datum: 23.02.2017

Pripeti dokumenti: Izjava o upravljanju družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.