Delitveni načrt prenosne družbe DATALAB Tehnologije d.d.

27 Nov 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: DATALAB d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana, matična številka 1864629000, davčna številka: 87965399 (v nadaljevanju: DATALAB d.d.), kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi z določbami 586. člena ZGD-1 objavlja, da je dne 27.11.2017 predložila registrskemu sodišču – Okrožnemu sodišču v Ljubljani Delitveni načrt prenosne družbe DATALAB d.d. z dne 24.11.2017 (v nadaljevanju: Delitveni načrt) v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe. S predmetno objavo se delničarje prenosne družbe obvešča, da lahko na sedežu družbe DATALAB d.d. vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 9. in 16. uro v času do 29.12.2017, ko bo zasedala skupščina družbe DATALAB d.d., ki bo odločala o soglasju za oddelitev, pregledajo Delitveni načrt z vsemi prilogami: predlog statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., otvoritveno bilanco družbe DATALAB d.d., otvoritveno bilanco družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., sklep sodišča o imenovanju revizorjev, poročila delitvenega in ustanovitvenega revizorja, letna poročila družbe DATALAB d.d. za zadnja tri poslovna leta ter poročilo poslovodstva in poročilo upravnega odbora o pregledu oddelitve. Pri tem se delničarje prenosne družbe obvešča tudi o tem, da mora družba DATALAB d.d. vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin, poleg tega pa bodo navedene listine predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo njeno poslovodstvo ustno razložilo vsebino delitvenega načrta ter delničarje obvestilo o vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Vse upnike družbe DATALAB d.d. se obvešča in opozarja, da jim je družba DATALAB d.d. dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta.

 

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 27.11.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe

 

 

Pripeti dokumenti:

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.