,

Z novim zakonom o evidencah delovnega časa stopamo v smeri digitalnega poslovanja

25 Apr 2023

Državni zbor je z 52 glasovi za in 16 proti potrdil novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času in uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Izjem za vodenje evidenc delovnega časa praktično ni.

Z novim zakonom prihaja kar nekaj novosti, pri čemer je ena najvidnejših novosti podrobnejše beleženje evidence delovnega časa za zaposlene in direktorje. Vse te novosti pomenijo velik in uspešen korak v smeri digitalnega poslovanja in transparentnega delovanja podjetij. Dobro je, da se nanje tudi ustrezno pripravite, saj boste tako ob prihodu inšpektorja ostali mirni in brez skrbi. Pri tem vam bo pomagala Granula Evidenca delovnega časa, s katero lahko poenostavite in pohitrite postopke evidentiranja in planiranja delovnega časa ter hkrati pridobite celosten pregled nad izrabo delovnega časa zaposlenih. V blogu si preberite, kaj vse prinaša novi zakon in na kaj morate biti še posebej pozorni.

 

Novosti pri vodenju evidence delovnega časa

Po novem je treba beležiti tudi:

  • čas prihoda delavca na delo in odhoda z dela;
  • izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom;
  • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ali neugodnih delovnih pogojih nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa;
  • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času;
  • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

 

Ali je vodenje evidence o izrabi delovnega časa obvezno za vse?

Evidenco o izrabi delovnega časa je po trenutni zakonodaji potrebno voditi za redno zaposlene, študente, dijake na praktičnem usposabljanju, vajence in za izvajalce, ki opravljajo delo.

Z novim zakonom je obvezno tudi vodenje evidenc za izvajalce, ki opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava. To vključuje tudi osebe, ki opravljajo delo na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe.

Dnevno vodenje evidence je obvezno tudi za direktorje ne glede na to, ali si slednji delovni čas razporejajo samostojno. Edina izjema so samostojni podjetniki kateri nimajo dodatnih zaposlenih, torej je le 1 zaposlen.

 

Ali je elektronsko vodenje evidence delovnega časa potrebno?

Po novem zakonu evidenco delovnega časa lahko vodite ročno ali elektronsko. Izjeme so kršitelji zakonodaje, za katere je obvezno elektronsko vodenje evidenc. Pri ročnem vodenju evidenc v Excelu lahko hitro pride do zmede, zamujanja z oddajanjem evidenc delodajalcu in izgube podatkov, kar v primeru inšpekcijskega nadzora lahko prinese precej neprijetne posledice za delodajalca. Enostavna vzpostavitev in implementacija elektronskega sistema za vodenje evidence delovnega časa pohitri številne administrativne postopke in tako omogoči hiter in jasen vpogled v opravljene ure ter odsotnosti tudi s strani zaposlenega.

 

Kje naj hranim evidence?

Vso delovnopravno dokumentacijo in evidenco o izrabi delovnega časa bo moral delodajalec hraniti na sedežu podjetja ali na kraju opravljanja dela.

 

Po novem obvezno tudi beleženje odmorov

Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu po zakonu zagotoviti 30 minut odmora. Delavec odmor lahko koristi ali ga izpusti, pri čemer v slednjem primeru delodajalec ni v prekršku. Po novem zakonu bo moral zaposleni z vpisom jasno potrditi, ali je koristil odmor in v kakšnem časovnem obsegu.

Zaposleni lahko zahteva izpisek o podatkih iz evidenc o izrabi delovnega časa

Novi zakon za delavca prinaša možnost, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga ta pisno seznani s podatki iz evidence. Prav tako je delodajalec dolžan mesečno obvestiti delavca o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za prejšnji mesec, četudi ima delavec neposreden dostop do evidence. To pomeni, da bo poleg plačilne liste delodajalec zaposlenemu moral izdati tudi obvestilo s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

 

Globa za prekršek tudi do 20.000 evrov

Odgovorne osebe lahko po novem doleti globa v višini od 150 do 2.000 evrov.

Delodajalca ali samostojnega podjetnika, ki ne vodi, ne posodablja in ne hrani evidence ali dokumentacije na sedežu podjetja oziroma na kraju opravljanja dela in pisno ne obvešča delavca s podatki iz evidenc, lahko doleti globa od 1.500 do 20.000 evrov.

 


PANTHEON Granula Evidenca delovnega časa omogoča enostavno planiranje in evidentiranje delovnega časa ter odsotnosti zaposlenih v skladu z novim zakonom. Brezplačno preizkusite Granulo Evidenca delovnega časa do 30. 6. 2023 in se tako razbremenite vseh skrbi ob sprejemu nove zakonodaje o evidencah delovnega časa.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X