, ,

Vračilo DDV: v katerih primerih?

11 Avg 2020

Vračilo DDV v Sloveniji je vedno zanimiva tema tako za slovenska podjetja, kot tudi za tuja, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost. Naši sodelavci v računovodskem servisu dnevno odgovarjajo strankam o pravicah in pogojih za vračilo DDV, zato vam podajajmo nekaj primerov iz prakse.

Najprej osnovne informacije – kdo ima pravico do vračila DDV?

Pravico do vračila DDV imajo:

  • slovenska podjetja. To so podjetja, ki imajo v Sloveniji veljavno identifikacijsko številko (v nadaljevanju ID) za namene DDV, torej so vpisana v register DDV zavezancev.
  • tuja podjetja, ki imajo prav tako veljavno identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji.
  • tuja podjetja, ki nimajo v Sloveniji veljavne ID številke za namene DDV. Imajo pa jo v svoji državi (EU) in so v Sloveniji plačali DDV za blago in storitve, ki so jih uporabili za svoje obdavčljive transakcije.
  • fizične osebe, tujci (ne EU), ki odpeljejo blago, ki so ga kupili v Sloveniji, v svojo državo (izven Slo in izven EU).

Vračilo DDV – zavezancem za DDV v Sloveniji

Pravila glede vračila DDV so enaka tako za slovenska podjetja kot tuja podjetja, če imajo vsi veljavno ID številko za DDV namene. Oboji mesečno, ali trimesečno oddajajo obračun DDV. Na obračunu se prikazujejo obdavčljive transakcije o dobavi (prodaji) in nabavi blaga ali storitev. Poroča se tudi o višini DDV po posameznih stopnjah ter o dobavah in nabavah znotraj EU držav članic.

 

Na mesečnem obračunu se ugotovi ali je zavezanec dolžan DDV plačati ali ima presežek DDV, torej vračilo DDV. V kolikor je obračunani DDV (praviloma znesek, ki ga zaračuna zavezanec kupcem ob prodaji) višji od t.i. vstopnega, odbitnega, DDV, potem bo potrebno DDV plačati. Kadar pa je seštevek vstopnega, odbitnega, DDV višji, npr. zaradi večjih nabav, investicij ipd., potem bo izkazan presežek DDV. Ta presežek, lahko zavezanec ali poračuna v naslednjem davčnem obdobju ali pa zahteva vračilo DDV na svoj transakcijski račun. Rok za vračilo DDV je 21 dni od predložitve obračuna DDV.

Izjemoma lahko davčni urad zahteva ustrezen instrument zavarovanja, pred vračilom, v primeru dvoma o upravičenosti zahteve za vračilo DDV.

 

Pogoji za vračilo DDV

Vračilo DDV – zavezancem za DDV izven Slovenije, tako znotraj EU kot zunaj EU je seveda mogoče ob izpolnjevanju pogojev določenih v ZDDV-1. DDV jim mora biti pravilno zaračunan. DDV mora biti zaračunan za blago in storitve, ki jih bo zavezanec uporabil za svojo obdavčljivo dejavnost in ima pravico do odbitka. Zavezanci znotraj EU zahtevke oddajajo preko portalov davčnih organov svoje države do 30.09. za preteklo leto. Medtem ko morajo zavezanci zunaj EU vložiti zahtevek na našem davčnem uradu, najpozneje do 30.06. za preteklo leto.

 

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X