,

Vračanje prejete pomoči po novem Megazakonu – kdo in kdaj?

14 Apr 2020

Vračanje prejete pomoči po novem »megazakonu« je predvideno v primeru neupravičeno prejetih sredstev. Kdo in v katerih primerih bo torej dolžan prejeta sredstva vrniti?

Novi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) prinaša več ugodnosti in ukrepov pomoči za gospodarske subjekte. Za uveljavljanje pomoči je potrebno izpolnjevati predpisane pogoje. Pravniki DATA podjetjem svetujejo, da dobro pretehtajo vse pravne možnosti, ki so jim na voljo za ohranitev delovnih mest in likvidnosti. Ob tem velja upoštevati tudi možnosti, ki jih predvideva že Zakon o delovnih razmerjih. V kolikor se bo namreč naknadno ugotovilo, da je podjetje sredstva prejelo nepravičeno, bo potrebno vračanje sredstev.

Vračanje prejete pomoči

Vračanje prejete pomoči je predvideno v primeru neupravičeno prejetih sredstev iz naslova:

 • povračila izplačanih nadomestil delavcem na čakanju in delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile,
 • oprostitve plačila prispevkov za delavce, ki so na čakanju ali dela ne opravljajo zaradi višje sile,
 • izplačila temeljnega dohodka samozaposlenim,
 • oprostitve plačila prispevkov samozaposlenim.

 

Vračanje prejete pomoči v primeru povračila izplačanih nadomestil plače in oprostitve plačila prispevkov za delavce

Do povračila izplačanih nadomestil plače in do oprostitve plačila prispevkov za delavce na čakanju in delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, so upravičeni zgolj delodajalci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. Ti pogoji so:

 • več kot 20% upad prihodkov v prvem polletju 2020 glede na isto obdobje leta 2019 in
 • ne več kot 50% rast prihodkov v drugem polletju 2020 glede na isto obdobje leta 2019.

Za delodajalce, ki niso poslovali v letu 2019, veljajo pogoji:

 • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Naknadno vračanje celotne prejete pomoči bo doletelo vse delodajalce, ki bodo pomoč prejeli in se bo naknadno ugotovilo, da omenjenih pogojev ne izpolnjujejo.

Vračanje prejete pomoči tudi v primeru kršitve obveznosti obveščanja Zavoda za zaposlovanje

Megazakon predvideva vračanje trikratnika prejete pomoči v primeru kršitev obveznosti obveščanja Zavoda za zaposlovanje. Vračanje bo doletelo delodajalce, ki:

 • delavcem v obdobju čakanja na delo ne bodo izplačevali nadomestil plače,
 • bodo delavcem, ki delajo, odrejali nadure, čeprav bi to delo lahko opravili z delavci na začasnem čakanju na delo,
 • bodo delavce na začasnem čakanju na delo pozvali nazaj na delo in o tem ne bodo predhodno obvestili Zavoda za zaposlovanje.

Začetek postopka likvidacije – tudi v tem primeru je predpisano vračanje sredstev

Vsa prejeta sredstva bodo dolžni vrniti tudi delodajalci, ki bodo pričeli postopke likvidacije družbe:

 • v obdobju prejemanja sredstev in
 • po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

Temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

Vračanje sredstev je predvideno tudi za samozaposlene. Ti bodo morali prejeto pomoč v obliki temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov vrniti, če:

 • jim prihodki v prvem polletju 2020 ne bodo upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
 • bodo v drugem polletju 2020 dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje 2019.

Prejeto pomoč bodo dolžni vrniti tudi samozaposleni, za katere se bo ugotovilo, da so podali neresnično izjavo glede bistvenega zmanjšanja prihodkov:

 • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Dividende, nagrade za poslovno uspešnost in nagrade poslovodstvu

Vračanje prejetih sredstev je predvideno tudi v primeru, če bo pri prejemniku od uveljavitve »megazakona« do konca leta 2020 prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu.


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X