,

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa

8 Jun 2020

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je del tretjega korona paketa. Dne 30.5.2020 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Zakon), ki je začel veljati 31.5.2020. Tretji korona paket omogoča nove ukrepe, katerih namen je olajšati finančno breme delodajalcem in ohranitev delovnih mest. Delodajalci, ki zaradi zmanjšanja obsega poslovanja, začasno ne morejo (ali vsaj ne za polni delovni čas) nuditi dela svojim zaposlenim, imajo možnost uporabe naslednjih  ukrepov:

 1. ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa ali/ in
 2. ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

V nadaljevanju članka pojasnjujemo 1. ukrep – Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa. V naslednjem članku pa bomo pojasnili 2. ukrep – Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa – čas koriščenja, financiranje, postopek

 1. Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je časovno omejen: od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.
 2. Financiranje s strani Republike Slovenije: delno povračilo izplačanega nadomestila plače (subvencije) za obdobje delnega začasnega čakanja delavca na delo.
 3. Uveljavljanje subvencije: vložitev vloge na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
 4. Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:
 • 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
 • 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
 • 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko,
 • 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa – zakonski pogoji

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa lahko koristi delodajalec, ki so pravne ali fizične osebe:

 • ki so bili vpisani v poslovni register Slovenije pred 13. marcem 2020;
 • ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in niso v odpovednem roku;
 • po njihovi oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% dela
 • ki niso neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije/ občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50%;
 • ki so pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom posvetovali s sindikatom oz. svetom delavcev. V kolikor teh ni, pa je prej obvestil delavce na pri delodajalcu običajen način.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X