,

Temeljni dohodek – Komu je namenjen in v kolikšni višini?

11 Apr 2020

Temeljni dohodek je eden izmed ukrepov nedavno sprejetega megazakona. Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, v javnosti bolj znan kot megazakon. Zakon zasamostojne podjetnike in družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe, zavarovane na zavarovalni podlagi 040, uvaja začasni ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov ter kritje bolniške odsotnosti od prvega dne.

 

Akontacija davka mora biti poravnana najkasneje do 9.4.2020, v kolikor želite samozaposleni uveljavljati pravico do temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.

V članku odgovarjamo na naslednja vprašanja:

 • Kdo je upravičen do temeljnega dohodka?
 • Kakšna je višina temeljnega dohodka?
 • Kakšni so pogoji za pridobitev temeljnega dohodka?
 • Kako lahko uveljavljate temeljni dohodek?
 • Od kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?
 • Do kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Kdo je upravičen do temeljnega dohodka?

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je:

 • samozaposleni, ki na dan uveljavitve zakona opravlja dejavnost in je vključen v obvezno zavarovanja, na podlagi opravljanja te dejavnosti,
 • verski uslužbenec,
 • oseba s statusom kmeta, ki je vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • družbenik, ki je poslovodna oseba v gospodarski družbi in je zavarovan na zavarovalni podlagi 040.

Kakšna je višina temeljnega dohodka?

Višina temeljnega dohodka je 350 eurov za mesec marec 2020 in 700 eurov za mesec april in maj 2020.

Kakšni so pogoji za pridobitev temeljnega dohodka?

Upravičenem do izplačila temeljnega dohodka mora preko izkazati bistveno zmanjšan obseg dejavnosti. Bistveno zmanjšan obseg dejavnosti pomeni:

 • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Temeljni dohodek mora upravičenec vrniti v primeru:

 • da jim prihodki v prvem polletju 2020 niso upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in so
 • v drugem polletju 2020 dosegli več kot 20% rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Kako lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Temeljni dohodek lahko uveljavljate preko portala eDavki, kjer je potrebno podati posebno izjavo. To lahko storite sami ali pa za to pooblastite pooblaščenca.  Na eDavke se lahko registrirate sami z digitalnim potrdilom ali pa le z davčno številko in geslom; obrazci za registracijo so dostopni na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Od kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Temeljni dohodek lahko uveljavljate za mesec marec 2020, do 18. aprila 2020. V primeru, da boste izjavo podali kasneje, to je od 19. aprila 2020 dalje, boste tudi temeljni dohodek dobili kasneje. Upravičenec, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila, nakaže Finančna uprava temeljni dohodek do 10. maja 2020.

Do kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Izjavo, s katero uveljavljate temeljni dohodek, je potrebno vložiti najkasneje do 31. maja 2020. Z eno izjavo, podano v mesecu maju 2020,  lahko zahtevate temeljni dohodek tako za mesec marec, april in maj 2020.

 


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X