,

Priprava na novo poslovno leto: koraki, ki jih morajo podjetja opraviti ob koncu poslovnega leta

29 Nov 2023

S koncem poslovnega leta se odpira pomemben cikel zaključevanja finančnega obdobja, ki od podjetij zahteva izvedbo natančno določenih korakov. V tem prispevku bomo sistematično pregledali ključne postopke, ki jih morajo podjetja izvesti ob koncu poslovnega leta, da bi zagotovila uspešen prehod na novo poslovno leto.

 

  1. Inventura in popis sredstev

Pomemben vidik zaključevanja poslovnega leta je izvedba inventure in natančen popis zalog. To nam omogoča, da natančno ovrednotimo premoženje in zagotovimo, da so finančne izkaznice točne in odražajo dejansko stanje podjetja.

 

  1. Zaključevanje finančnih izkazov

Priprava končnih finančnih izkazov, vključno z bilanco stanja, izkazom poslovnega izida in izkazi o denarnem toku, je ključnega pomena za pregled nad uspešnostjo poslovanja. S tem pridobimo celovit vpogled v finančno stanje podjetja, kar služi kot osnova za nadaljnje odločitve in načrtovanje.

 

  1. Davčno načrtovanje

Ob koncu poslovnega leta izvedemo tudi analizo davčnih obveznosti in preučitev možnosti za optimizacijo davčnega bremena. Hkrati ocenimo dobičkonosnost poslovanja, kar je ključno za izpolnjevanje dolgoročne strategije.

 

  1. Poročanje in skladnost

Priprava letnega poročila ter zagotavljanje skladnosti s predpisi in zakonodajo sta ključna koraka ob koncu poslovnega leta. Pri tem pa moramo biti pazljivi, da pravilno izpolnjujemo vse regulatorne zahteve in obveznosti do deležnikov.

 

  1. Ocena poslovnih ciljev

Konec leta je primeren čas za kritično oceno in podajanje mnenja o doseženih poslovnih ciljih ter za načrtovanje prihodnjih ciljev.

Pomagamo si lahko s prebiranjem strategije, identificiranjem doseženih ciljev in postavitvijo novih ciljev za naslednje poslovno leto.

 

  1. Komunikacija s zaposlenimi

Za ohranjanje dobre klime v podjetju ne smemo pozabiti na svoje zaposlene, ki so srce podjetja. Dobro je, da smo z zaposlenimi iskreni in jih sproti obveščamo o dosežkih in spremembah ter jih tako motiviramo in krepimo njihovo sodelovanje.

Ne smemo pozabiti tudi na izvedbo kadrovske analize, ki nam lahko pomaga pri izboljšanju in lažjem načrtovanju upravljanja z zaposlenimi.

 

  1. Tehnološke posodobitve

Tehnološke posodobitve in varnostni pregledi so zmeraj dobrodošli, saj omogočajo višjo konkurenčnost, obenem pa nam omogočajo dobro pripravo na izzive, negotove situacije in priložnosti, ki nam jih prinaša novo poslovno leto.

 

Zaključek poslovnega leta

Postavitev trdnih temeljev je ključno za uspešno poslovanje in rast podjetja v novem poslovnem letu. Zato je dobro, da se zaključevanja lotimo natančno, pregledno in s široko odprtimi očmi, da ne izpustimo ključnih stvari, ki bi lahko omajale naše poslovanje.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X