,

Spremembe zakonodaje v letu 2019

29 Jan 2020

Spremembe zakonodaje v letu 2019 so posegle na različna področja. Pravniki Data redno obveščajo o spremembah na zakonodajnem področju, v tokratnem članku, pa objavljamo na enem mestu spremembe zakonodaje v letu 2019. V tem članku so omenjene zgolj tiste spremembe zakonodaje, ki so bile med najbolj odmevnimi v letu 2019.

V začetku leta 2019 so pravniki Data pisali, da prihaja 200 novih zakonskih in podzakonskih predpisov.

Spremembe zakonodaje na delovnopravnem področju

Višji regres

Dne 25.4.2019 je bila sprejeta novela Zakona o dohodnini. Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Spremembe zakonodaje za zaposlitev delavca iz Srbije

S 1.9.2019 se je pričel izvajati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji (BRSZD). Zaposlitev delavca iz Srbije bo možno na podlagi BRSZD, in sicer za delavce migrante, ki so prijavljeni pri Nacionalni službi za zapošljavanje (NSZ) v Srbiji in so starejši od 18 let in za delavce migrante, ki niso prijavljeni na Nacionalni službi za zapošljavanje (NSZ) v Srbiji oz. so v delovnem razmerju v državi izvora (Srbija), pod pogojem, da bodo v državi zaposlitve (Slovenija) opravljali strokovno zaposlitev in jih bo izbral delodajalec in so starejši 18 let. Slednji mora prejemati plačilo v višini najmanj trikratnika minimalne plače v državi zaposlitve. Pogodba o zaposlitvi bo morala biti dvojezična.

Spremembe zakonodaje glede minimalne plače

Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki velja od 25. 12. 2018 določa, da znaša minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času v letu 2019 886,63 EUR bruto, minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času v letu 2020 pa bo znašala 940,58 EUR bruto.

Ukinitev Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

Z dnem 31. 12. 2018 se je iztekla veljavnost Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (KPOP). Prav tako ni bila sklenjena nova kolektivna pogodba. Zato je le-ta prenehala veljati. Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljajo še 12 mesecev. To pomeni do 31. 12. 2019. Slednje pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta 2019.

Spremembe zakonodaje na prometnem področju 

Uvedba tahografov

V skladu z novelo Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) morajo biti nova registrirana vozila (prvič registrirana po 15. juniju 2019) opremljena s pametnimi tahografi. Obveznost vgradnje novih pametnih tahografov velja od 15. julija 2019.

Strožji pogoji za upravljavce prevozov

Državni zbor je 29.10.2019 sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP2G)Spremembe zakonodaje med drugim bistveno vplivajo na pogoje za pridobitev licenc za opravljanje prevozov, in sicer na področje upravljavcev prevozov. Po novem je lahko upravljavec samo v enem podjetju. Če gre za notranjega upravljavca, mora biti ta zaposlen za polni delovni čas. Slednje ne velja za lastnika (več kot 50-odstotni). Za zunanjega upravljavca prevozov se zahteva, da je lahko upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil.

Vpogled v lastno število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu

Od 11. marca 2019 dalje lahko na državnem portalu eUprava vpogledate v lastno število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu.

Spremembe na družinskopravnem področju 

Družinski zakonik po novem omogoča sklenitev »predporočne« pogodbe. S 15. aprilom 2019 je stopil v veljavo Družinski zakonik (DZ). Slednji zakon v 10. poglavju ureja premoženjska razmerja med zakonci .

Spremembe zakonodaje na davčnem področju 

Nižja stopnja DDV

Novela Zakona o davku na dodano vrednostuveljavlja nižjo, to je 9,5 % davčno stopnjo tudi za elektronske publikacije. Nižja stopnja je veljala do sedaj za fizične publikacije; to je za knjige, časopise in revije.

Spremembe zakonodaje na drugih področjih 

Spremembe zakonodaje, ki vplivajo na pridobitev potrošniškega kredita

Od 1. novembrom 2019 veljajo zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita. Zaostreni pogoji podeljevanja kreditov bodo otežili oz. v nekaterih primerih celo onemogočili pridobitev potrošniških in stanovanjskih kreditov v praksi.

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov odpravlja register zbirk osebnih podatkov in dolžnost prijavljanja zbirk Informacijskemu pooblaščencu. Register zbirk nadomeščajo evidence dejavnosti obdelave. Evidenco dejavnosti obdelave potrebujejo vsi upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov. Spremembe zakonodaje o varstvu osebnih podatkov prinašajo novo ureditev definicije privolitve posameznika.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X