,

Kako poslovati zakonito preko Airbnb, Booking.com?

24 Jul 2019

Pred vrati je poletje, večina od nas se veseli, saj si v tem času vzame dopust in si končno privošči sprostitev. Za tiste, ki pa oddajajo stanovanja, apartmaje ali vikende, so lahko prihajajoči meseci, kljub dobičku, prav stresni. Namreč, inšpektorji v poletnih mesecih (maju, juniju, juliju in avgustu) še toliko bolj nadzorujejo, ali sobodajalci zakonito oddajajo svoje nepremičnine. V kolikor inšpektorji ugotovijo, da gre za nezakonito oddajo nepremičnine, torej “na črno”, lahko le-ti zaradi prekrška sobodajalcu izrečejo visoko globo, tudi do 30.000 evrov.

 

Sobodajalci, če želite v miru spati, uredite vse potrebno, da bo oddajanje nepremičnine zakonito in vas ne bo skrbelo v primeru, če vam potrka na vrata inšpektor.

Po Zakonu o gostinstvu (ZGos) je sobodajalec:

  • fizična oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • društvo ali
  • pravna oseba,

ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši.

Nadaljevanje članka je namenjen predvsem obravnavi sobodajalca kot fizične osebe, ki bi želela oddajati nepremičnino preko platforme, kot je npr. Airbnb, Booking.com. Airbnb in Booking.com sta spletna portala namenjena oddajanju sob, apartmajev in drugih nepremičnin, ki jih gostitelj nudi svojim gostom proti plačilu.

Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu, gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije.

 

Preden sobodajalec začne zakonito opravljati dejavnost, mora urediti vso potrebno dokumentacijo za zakonito oddajanje nepremičnine. Pridobiti mora dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici, kar pomeni, v kolikor sobodajalec ni lastnik nepremičnine (dokazuje z izpiskom iz zemljiške knjige), mora izkazovati pravico razpolaganja z njo. To razpolagalno pravico dokazuje z najemno ali podnajemno pogodbo. Pridobiti je potrebno uporabno dovoljenje glede stanovanjske namembnosti nepremičnine. Potrebno je soglasja solastnikov, npr. v primeru večstanovanjske hiše mora nosilec dejavnosti pridobiti soglasja vseh solastnikov. Glede same nepremičnine pa je potrebno zagotoviti splošne minimalne pogoje, in sicer kot so požarni red, minimalni tehnični pogoji. Slednji so določeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Poleg vsega naštetega pa je potrebno urediti stanovanje v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Ko sobodajalec uredi in si pridobi vso potrebno dokumentacijo, ki jo je priporočljivo imeti pri sebi v primeru obiska inšpektorja, se nato vpiše v register AJPES. Vsi ti predhodno izpolnjeni pogoji pomenijo, da sobodajalec lahko zakonito začnete opravljati dejavnost.

 

Da bo to dejavnost zakonito opravljal, pa bo sobodajalec moral poskrbeti še za:

  • zakonito izdajanje računov,
  • poročati podatke o gostih in prenočitvah prek spletne aplikacije eTurizem,
  • plačevati davek od dohodka iz dejavnosti,
  • plačevati turistično takso,
  • plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko ter za zdravstveno zavarovanje.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X