,

Regres 2023: koliko znaša minimalni in kdaj je izplačilo?

12 Jun 2023

Kolikšen je najnižji znesek regresa v letu 2023?

Najnižji znesek regresa določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). V zakonu je navedeno, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust v vrednosti minimalne plače.

Minimalna plača v letu 2023 in s tem najnižji znesek regresa znaša 1.203,36 EUR. Vendar, kolektivna pogodba lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določen v ZDR-1, prav tako se za višje izplačilo lahko odloči delodajalec sam.

Ali se regres obračuna drugače v primeru skrajšanega delovnega časa?

Če ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno z delovnim časom, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec mora regres izplačati najpozneje do 1. julija. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Je regres obdavčen?

Regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače ni obdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Po zadnjih podatkih Statističnega urada povprečna bruto plača znaša 2.159,40 EUR.

Ali se mora regres vrniti ob prenehanju delovnega razmerja?

Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delodajalec od zaposlenega zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, lahko pa se odloči, da tega ne bo zahteval.

Ali regres pripada na porodniškem ali bolniškem dopustu?

Tudi ob bolniški odsotnosti ali ob koriščenju materinskega ali starševskega dopusta pravica do regresa ne preneha, zato ste upravičeni do stoodstotnega izplačila.

Kaj pa, če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto?

Če ima zaposleni pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico samo do sorazmernega dela regresa. Na primer: delavec je zaposlen pri delodajalcu zaposlen od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Delodajalec se odloči, da izplačal minimalni regres 2023, ki znaša 1203,36 evra. Koliko regresa se izplača v primeru delavcu, ki bo zaposlen 6 mesecev? V takšnem primeru delavcu pripada sorazmerni del regresa, in sicer 6/12 oz. polovica regresa. Regres 2023 za delavca v primeru tako znaša 601,68 evra.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X