, ,

Regres 2020 in letni dopust, vam je odrejeno čakanje na delo

16 Apr 2020

Regres 2020 in letni dopust sta pravici zaposlenih delavcev. Kaj pa če je zaposlenim odrejeno čakanje na delo? To je eden izmed ukrepov, ki so na voljo delodajalcu, ki v trenutnih izrednih razmerah začasno iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela delavcem.

Omenjeni ukrep je še posebej aktualen v trenutnih izrednih razmerah, ko so bili številni delodajalci zaradi zajezitve epidemije COVID-19 prisiljeni začasno prenehati s poslovanjem. Marsikateri delodajalec pa tudi delavec na čakanju pa se sprašuje, kakšne so pravice delavcev na čakanju, ki zadevajo regres 2020 in letni dopust?

Delovnopravni status delavcev na čakanju

Delovnopravni status delavcev na čakanju ostaja nespremenjen. Delavci tako ostajajo v rednem delovnem razmerju in so vključeni v vsa obvezna zavarovanja. Vendar pa delavci v času čakanja ne prihajajo na delovno mesto in dela, za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi, ne opravljajo.V času čakanja na delo imajo pravico do nadomestila plače v višini 80 % svoje povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Delavci imajo tudi dolžnost, da se po pozivu delodajalca vrnejo na delo. V tem primeru se čakanje na delo prekine in delavec normalno nadaljuje z delom na svojem delovnem mestu.

Torej, regres 2020 in letni dopust delavcem na čakanju pripadata?

Da, regres 2020 in letni dopust sta pravici delavcev. Pravica do dopusta je pravica delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Ker delavci na čakanju ostajajo v delovnem razmerju, njihova pravica do dopusta ostaja nespremenjena. Če bo torej delavec zaposlen celotno koledarsko leto, bo imel pravico do celotnega letnega dopusta. Dejstvo, da je bil delavec določen čas v letu napoten na čakanje na delo, na navedeno pravico torej ne vpliva.

Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu v posameznem koledarskem letu je odvisno od določb pogodbe o zaposlitvi ter osebnih okoliščin delavca (starost, število otrok, morebitna invalidnost, delovna doba, itd.). Pri odmeri dopusta je delodajalec dolžan upoštevati določbe ZDR-1, morebitne kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje, ter določbe internih aktov delodajalca. Delavce je potrebno vsako leto najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Ali delavcu pripada regres 2020?

Regres 2020 je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres 2020 pripada vsem delavcem, ki jih je priznana pravica do letnega dopusta. Morebitno čakanje na delo tako ne bo vplivalo na pravico delavca do regresa.

Ali lahko delavec na čakanju v obdobju čakanja tudi koristi letni dopust?

Tudi odgovor na to vprašanje je pritrdilen. V obdobju čakanja na delo lahko delavec koristi svoj letni dopust. Za obdobje koriščenja letnega dopusta se čakanje na delo prekine, delavcu pa za čas koriščenja dopusta pripada 100% nadomestilo plače.


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X