Prevoz in kilometrina – Kako se obračunata?

2 Mar 2020

Prevoz in kilometrina sta nekaj kar ni prosta izbira delodajalca, temveč zakonsko določilo. Temu namensko niso potrebna pogajanja med pogodbenima strankama iz delovnopravnega razmerja. Skladno z 130. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec namreč dolžan delavcu povrniti stroške v zvezi z delom, med katere sodita tudi prevoz in/ali kilometrina.

 

Prevoz in kilometrina – dva ločena izračuna!

Ko omenjamo obračun prevoza in kilometrine je seveda potrebno narediti dva ločena izračuna. Zneski za povračilo prevoza na delo (in iz njega) znašajo 0,18 evra na kilometer. Tovrsten prevoz se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza. Ta se torej izračunava od običajnemu bivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela – v primeru, da je delovno mesto vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Kilometrina za službeno potovanje se obračuna po 0,37 evra.

 

Potni nalog za službeno pot

Dalje, do nadomestila za službeno potovanje smo upravičeni tudi, če opravimo pot med delovnim časom. Uveljavljamo ga prek potnih nalogov. Povračilo stroškov prevoza se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov. Denimo za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi.

Do nadomestila ste ravno takoupravičeni za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali s kombiniranim vozilom v komercialne namene oziroma za najem osebnega avtomobila. Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju šteje tudi povračilo stroškov za takse (npr. letališke takse, cestnine, parkirnine). V kolikor pa ima delavec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec zagotovi tudi gorivo. Potemtakem se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

Obračun prevoza in kilometrine se opravlja dokaj rutinsko. Pa vendarle podjetniku – v nekaterih primerih tudi računovodji – vzame vsak mesec kar nekaj časa. Navadno se obračun prevoza in kilometrine izdela ročno – v Excelu ali Wordu. Kasneje pa večina podjetij uporablja katerega izmed programov za računovodstvo. Potni stroški morajo biti delavcu povrnjeni na TRR. Pri čemer mora biti razviden obračun prevoza in kilometrine tudi iz plačilne liste.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X