,

Pravica do regresa: do kdaj, komu in v kakšni višini?

26 Maj 2020

Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico do letnega dopustaDelodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres za letni dopust predstavlja namreč denarno odmero, ki je delavcu namenjena za oddih v času dopusta. Inšpektorat RS za delo opozarja, da so kršitve glede plačila za delo že več let zapored najpogosteje ugotovljene kršitve na področju delovnih razmerij. Zato vam v nadaljevanju pojasnjujemo: do kdaj morate izplačati regres, kdo je upravičen in v kakšni višini.

Pravica do regresa in višina regresa – ali vsem pripada enaka višina?

Zakon o delovnih razmerjih določa komu pripada pravica do regresa. Delodajalec je tako dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Delavcem, ki so zaposleni vse leto, ne glede na to, da ali dejansko delajo ali pa so upravičeno odsotni z dela, pripada pravica do regresa za celo leto.  Če je delavec v posameznem koledarskem letu zaposlen krajše obdobje od enega leta, ima pravico do sorazmernega dela regresa.

Kaj pa delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega? ZDR-1 določa, da je njihova pravica do regresa sorazmerna času, za katerega so zaposleni. To pa ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Pravica do regresa in izplačilo – do kdaj?

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko regres izplača do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. V slednjem primeru je še pogoj nelikvidnost delodajalca. Zakon ne določa posebej roka za izplačilo regresa, za primere, ko se delavec zaposli v drugi polovici leta, to je po 1. 7. v koledarskem letu. Iz sodne prakse pa izhaja, da je rok izplačila regresa v takšnih primerih do 31. 12. v tekočem koledarskem letu.

Izplačilo regresa za letni dopust do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.799,66 EUR) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X