,

Plača izplačana, a niste prejeli kriznega dodatka.

26 Jan 2021

Plača za mesec december 2020 bi morala poleg vseh elementov plače po členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) vključevati tudi krizni dodatek. Skladno s sedmim interventnim zakonom (PKP7) vam je dodatek dolžan izplačati delodajalec. Kaj če vam je plača za december že izplačana, dodatka pa niste prejeli. Kdaj je v tem primeru rok za izplačilo?

Plača za mesec december in krizni dodatek: kako je urejena?

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije v prvem odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pri opredelitvi, koliko visoka je zadnja plača, je treba izhajati iz drugega odstavka 126. člena ZDR-1. Ta določa, da se v okvir zadnje izplačane mesečne plače štejejo vsi elementi plače po 126. členu ZDR-1, in sicer:

  • osnovna plača,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • dodatki,
  • plačilo oziroma dodatek za poslovno uspešnost,

v višini, kot so bili dejansko izplačani v mesecu decembru.

Plača izplačana, a brez dodatka: kdaj je rok za izplačilo kriznega dodatka?

Kdaj je rok za izplačilo kriznega dodatka, če vam je bila plača za mesec december izplačana, a dodatka niste prejeli?

Zakon izplačilo kriznega dodatka veže na izplačilo decembrske plače. To pomeni, da je krizni dodatek treba izplačati najkasneje na plačilni dan, kot je določen pri delodajalcu oziroma upoštevaje drugi odstavek 134. člena ZDR-1, ki določa, da se plača izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja, najkasneje 18. januarja 2021.

Če decembrska plača ni izplačana najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (torej 18. januarja 2021), preide delodajalec zaradi neizplačila v zamudo, enako velja tudi glede kriznega dodatka.

Ali bo vaša plača za december vključevala  krizni dodatek, če ste na bolniški? 

Če je delavcu odrejena bolniška odsotnost največ nekaj dni, je skladno s PKP7 upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka. Kaj pa v primeru, da je delavcu odprt bolniški stalež cel mesec? Odgovor najdete v blogu:  Bolniška odsotnost: vam v tem primeru pripada krizni dodatek?.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X