, ,

Odmor za kavo ali kajenje med delovnim časom – nam pripada?

11 Mar 2019

Odmor za kavo ali kajenje med delovnim časom ni pravica delavcev. Zakon o delovnih razmerjih določa pravico do odmora za malico in njeno trajanje. To pa je tudi edini odmor, ki nam med delovnikom pripada po zakonu. Odmor za malico se nam delavcem seveda všteva tudi v redni delovni čas in zanj dobimo tudi plačilo.

Kajenje med delovnim časom ni pravica delavca

Ker odmor za kavo ali kajenje ni uzakonjena pravica delavca, je torej delavec ne more izsiliti. Če delodajalec torej ne dopušča izhodov na odmore za kavo ali kajenje, morajo delavci to spoštovati. Naši pravniki delodajalcem svetujejo, da s pravilnikom o delovnih razmerjih uredijo tudi vse izhode na odmore. Če pravilnik odmore, razen odmora za malico, prepoveduje, se morajo tega držati vsi delavci. Če pa delodajalec določeno mero odmorov dopušča, je v pravilniku dobro opredeliti število trajanje teh odmorov ter dejstvo, ali se štejejo v delovni čas delavca ali ne.

Odmor za kavo ali kajenje in diskriminacija

Vprašanje diskriminacije se pogosto pojavi prav pri vprašanju odmora za kavo ali kajenje. Kadilci se počutijo diskriminirane, če jim delodajalec ne dovoli zapuščati delovnega mesta zaradi kajenja. V resnici pa so diskriminirani delavci, ki ne kadijo in ne pijejo kave in torej ne zapuščajo delovnega mesta, razen za odmor za malico. Pri delodajalcih, kjer odmor za kavo ali kajenje ni prepovedan, se ostali delavci pogosto čutijo diskriminirane. Če npr. delavec, ki kadi, v povprečju odide na dva dodatna odmora, poleg odmora za malico, dejansko dela manj, kot nekadilci. Če mora ob tem npr. iz sedmega nadstropja priti v pritličje in zapustiti stavbo, da pride do območja, kjer je kajenje dovoljeno, se ta čas odsotnosti z dela še poveča.

Če torej delodajalec dopušča odmore za kajenje ali pitje kave, mora dodatne odmore dovoliti oziroma omogočiti tudi vsem delavcem, ki ne kadijo in ne hodijo na kavo.

Odmori za kajenje tudi ne gredo z roko v roki s promocijo zdravja na delovnem mestu

Vsi delodajalci so zavezani spodbujati zdravje na delovnem mestu in v ta namen tudi sprejeti določene ukrepe. Odmor za kavo ali kajenje je tako lahko tudi v nasprotju s promoviranjem zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu. Takšni odmori bi se lahko v teh okvirih nadomestili z odmori za sadno malico ali npr. sprehodom okoli stavbe.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X