, ,

Nadure – jih je delavec dolžan opraviti?

27 Avg 2018

Delavec je na zahtevo delodajalca dolžan opravljati nadure, določa zakonodaja o delovnih razmerjih.

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) navaja, da je delavec dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – torej nadure – v naslednjih primerih:

  • če je obseg dela izjemoma povečan,
  • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
  • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
  • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
  • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Mora delavec opravljati nadure?

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov. Podjetje potrebuje tudi Pravilnik o opravljanju dela preko polnega delovnega časa:

  • soglasje za opravljanje nadurnega dela,
  • obrazec za odreditev nadurnega dela in
  • obrazec za poročilo o opravljenem nadurnem delu.

Pogodba o zaposlitvi namreč določa efektivni delovni čas. To je čas, v katerem delavec dela: je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Delavec je sicer dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa. A pravniki podjetja Data opozarjajo: nekaterim delavcem se nadur ne sme odrediti ali pa samo, če s tem soglašajo.

Plačilo za nadure

Delavec je do plačila za nadure upravičen le, če mu je delodajalec takšno delo odredil. Če delavec brez predhodne odreditve nadur dela dlje časa od polnega delovnega časa, ni upravičen do plačila.

 

Zakon o delovnih razmerjih še navaja, da mora delodajalec delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

 

To je pomembno zato, da obstaja pisni dokaz o tem, koliko ur nadurnega dela je delavec opravil in jih mora dobiti plačane. Delavcu namreč pripada za čas opravljanja nadurnega dela že na podlagi zakona poseben dodatek. Višina dodatka za nadurno delo pa je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca.

Delavcu pripada dodatno plačilo za ure, opravljene za delo prek delovnega časa, kljub odsotnosti pisne odredbe delodajalca. Opravil ga je namreč z vednostjo in po naročilu nadrejenega delavca.

 

Kompenzacija s prostimi urami

Delavec je za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila. Vendar pravniki podjetja Data, d.o.o., poudarjajo, da je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami primerno nadomestilo za nadurno delo, če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za siceršnje plačilo nadurnega dela. Velja, da je ustrezen dodatek v višini 30 odstotkov. 30 odstotkov osnovne bruto urne postavke pa naj bi bila tudi večinska praksa delodajalcev v Sloveniji za opravljanje nadurnega dela. Višina nadurnega dodatka je pogosto določena s kolektivno pogodbo.

V dejavnostih, za katere kolektivna pogodba ne velja, se kompenzacija za nadure praviloma določa v internih aktih delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

Nadure: največ osem na teden

Nadurno delo, t. j. delo preko polnega delovnega časa, ki ga odredi delodajalec, lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto.

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. Naši pravniki svetujejo, naj bo soglasje pripravljeno v skladu z zakonodajo, pri čemer vam lahko pomagajo s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava. Če delavec odkloni pisno soglasja, za to ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

 

Kdaj se nadur ne sme uvesti?

Če je delo možno opraviti v rednem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev, se nadur ne sme uvesti.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X