,

Kdo potrebuje ERP? Analiza podjetij po velikosti

5 Dec 2016Datalab tim

Podjetje 21. stoletja. Delodajalec iz 20.? To ne deluje. Svet se spreminja, to vsakdo ve, ampak kako hitro in v katero smer bodo spremembe sledile je za zdaj še skrivnost. Cloud, varnost, zasebnost, internet stvari (Internet of Things) ERP, CRM, ali nekaj povsem drugega?
V te objavi zastavljeno vprašanje, na katerega bomo poskušali odgovoriti,  je pogosto slišati v pogovorih s kolegi in s partnerji ter strankami. Kdo pravzaprav potrebuje ERP?

Definicija ERP

Če začnemo z definicijo ERP, ki pravi, da je ERP (eng. okr. Enterprise Resource Planning) proces upravljanja procesov in načrtovanje poslovnih virov, bomo videli, da je ERP ni samo programska rešitev. ERP je proces, ki je običajn podprt z neko programsko rešitvijo.

Torej, kratek odgovor je: ERP kot proces, potrebujejo vsi. ERP kot specifična rešitev (vendar katera?) bi torej potrebovali vsi, s pripombo, da je tu zelo pomembno, da preučite, katera rešitev je najboljša za vaše podjetje. Pri tem pa je pomembno upoštevati svoje potrebe, zahteve, velikost podjetja, število uporabnikov, kompleksnosti sistema, kot tudi, seveda, skupne stroške naročanja, izvajanja in uporabe takega sistema programske opreme (eng. okr. TCO – Skupni stroški lastništva).

EU klasifikacija podjetij – standard kateremu sledimo vsi

Ko govorimo o velikosti podjetja, je pomembno upoštevati nekaj osnovnih kategorizacij podjetij. Če pogledamo EU klasifikacijo in statistiko lahko vidimo, da podjetja razvrščamo v 4. osnovne kategorije (po št. zaposlenih) videti da se kompanije svrstavaju u 4 osnovne kategorije (po broju zaposlenih):

  1. Pod 10 zaposlenih – MIKRO podjetja
  2. Od 10 do 49 zaposlenih – MALA podjetja
  3. Od 49 do 249 zaposlenih – SREDNJA podjetja
  4. Več kot 250 zaposlenih – VELIKA podjetja

V regiji smo sprejeli enako razvrstitev podjetij po številu zaposlenih.

Zakaj je število zaposlenih pomemben kriterij pri merjenju velikosti podjetja ?

Preprosto, ljudje uporabljajo programe. Številni ljude, ki sodelujejo v poslovnih procesih bodo verjetno na neki točki morali uporabiti ERP rešitev. Torej, če upoštevamo število licenc, število uporabnikov, velikost podjetja v skladu s številom potencialnih uporabnikov sistema, je smiselno, da se kot kriterij velikosti postavi število zaposlenih.

No pa poglejmo kdo kaj potrebuje.

Izberite rešitev po svoji meri!

Multinacionalne korporacije

Največja podjetja na svetu. Zelo jasno, razumljivo in enostavno. Če niste na seznamu Fortune 500, niste med največjimi.

Ta podjetja imajo zelo veliko števuko uporabnikov ERP programske opreme (60-1000+) in preko 2000 zaposlenih. Prihodki so po navadi visoki, preko 250M eurov.

Njihovi izzivi so različni. Razvejano poslovanje, države, regije, kontinenti. Kdo ve koliko zakonskih regulativ, lokalnih regionalnih, globalnih, povezovanje v en sistem, poročanje, integracije, lokalni sistemi …in kdo ve kaj še. Problemi, ki jih imajo ta podjetja, niso v njihovi kompleksnosti temveč v njihovem obsegu. Ogromna količina ljudi, dokumentov, podatkov. Obdelava takšne količine podatkov v smiselne informacije je v teakšnem obsegu in skali zares zahteva mnogo več od programske opreme.

Ali vsa podjetja potrebujejo ERP? Vsekakor! In ne samo ERP. Verjetno potrebujejp še mnogo stvari, vendar za multinacionalne korporacije ni dileme – ERP je temelj za njihovo poslovanje. 

Velika podjetja

Ta skupina vključuje podjetja z več kot 250 zaposlenimi, ki delujejo v več državah in na večih trgih, vendar ne spadajo mend multinacionalke oz. globalna podjetja.

Izzivi so zelo podobni tistim s katerimi se spopadajo multinacionalke, le da so ti manjšega obsega. Več lokacij, več kot ena država, sinhronizacija podatkov, ljudi, postopkov in aktivnosti. Spremljanje realizacije, kriterijev, centralizirano poročanje, planiranje in mnogo več. Najpogosteje je vpletena tudi proizvodnja, distribucija, partnersko-distribucijsko omrežje, pa rabati, popusti, statusi, dostava … skoraj enakte aktivnosti kot pri multinacionalkah, le, da imajo verjetno manj resursov (manj ljudi, časa, denarja).

Ali velika podjetja potrebujejo ERP rešitev ? Da, seveda. Če želijo centralizirano upravljati s podjetjem, je pomembno, da tudi centralizirano upravljajo z informacijami. 

Srednje velika podjetja

Če ste srednje veliko podjetje ste ste verjetno že iskusili prenosti in slabosti “zlate sredine”. Preveliki, da bi lahko delali kot takrat ko ste bili malo podjetje, a premajhni, da bi uvedli vse lepote sistema velikih podjetij. Srednja podjetja so tista, ki rastejo in se razvijajo ter so že prebolela vse otroške bolezni in so zdaj v fazi stabilne rasti in razvoja. Da se ne ponavljamo preveč, izzivi so večinoma podobni velikim, vendar s še manj resursi. Vendar, za razliko od malih podjetij, imajo finance stabilne, v podjetju pa tečejo ustaljeni procesi in postopki.

Za ta podjetja je ERP zelo pomemben saj pomaga pri tem, da se utrdijo, unapredijo in izboljšajo že obstoječi procesi, ki v podjetju delujejo, drugače podjetje ne bi niti postalo podjetje. Skupni stroški lastništva ERP rešitev so ključni za podjetja te velikosti zaradi omejenih resursov.

Majhna podjetja

Največje število podjetij po vseh merilih, svetovnih, regionalnih, lokalnih, spada v to kategorijo. Evropska statistika kaže, da majhna in srednja podjetja skupaj predstavljajo kar 99,8% vseh podjetij, ki poslujejo na ozemlji EU. Od tega prevladujejo prav majhna podjetja.

Za ta podjetja je ERP tako proces kot programska oprema. Zelo pomembno je, da po naših izkušnjah, ta podjetja skozi implementacijo in izvajanje ERP programske opreme, uredijo svoje poslovne procese.  To je priložnost, da tisto kar se je v podjetju več let “puščalo ob strani” uredi in izboljša. Za ta podjetja bi moral ključni kriterij biti izkušenost svetovalcev za implementacijo ERP rešitev.

Mikro podjetja

(SOHO – Small Office/Home Office)

Specifična kategorija podjetij so tista z manj kot 10 zaposlenimi. To so najpogosteje podjetja, ki so šele začela s poslovanjem in jim je vse velik izziv: stalne stranke, stabilen pritok sredstev, finančna stabilnost, postopki, procesi, organizacija. Ta podjetja še vedno niso dobro organizirana, strukturirana, z relativno mehkim upravljanjem in prekrivajočimi se odgovornostmi zaposlenih. Najpogosteje je lastnik tudi direktor, “veliki šef”  odgovoren za vse, kar se dogaja v podjetju.

Tudi ta podjetja lahko razmišljajo o ERP rešitvah, vendar nikakor ne smejo misliti, da potrebujejo zapleteno, kompleksno in drago rešitev. Za ta tip podjetij je najbolje, da pogledjao v smer rešitve, ki je prilagodljiva, v smislu, da ima sposobnost, da raste in se razvija v skladu z rastjo in razvojem podjetja.

Kdo torej potrebuje ERP ?

Kot celovit sistem za vodenje podjetja, ERP je očitno potreben povsod kjer: a) imamo Enterprise (v našem prevodu podjetje vezano na velikost) b) resurse (stroji, orodja, računalniki, ljudje, znanje, kapital) in c) potrebo za načrtovanje in upravljanje le teh. Po definiciji torej ERP potrebujejo vsi.

Kaj pa menite vi?

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X