, ,

Kdaj lahko delavec odkloni delo, ki mu ga naloži delodajalec?

20 Jun 2019

Da bi lažje razumeli kdaj delavec lahko odkloni delo, je treba poznati obveznosti delavca. Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Delavec mora opravljati tisto delo za katerega se je tako dogovoril s pogodbo o zaposlitvi. Opredelitev dela, ki ga je dolžan opravljati delavec po pogodbi, je ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Slednje se lahko spremeni samo s soglasjem obeh strank. Izjemoma sme delodajalec odrediti delavcu tudi drugo delo, za katerega se sicer nista dogovorila s pogodbo o zaposlitvi. Slednje samo v primerih in pod pogoji, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo.

 

Vendar pa lahko delavec opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca odkloni:

 • če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1).
 • v primeru, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrep. (določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1) Npr. delavec lahko zaradi previsokih temperatur odkloni delo.
 • če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi pri delu in varnostnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1).
 • v primeru odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, za katerega mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju (določa ZDR-1).
 • v primeru napotitve v tujino, če obstajajo opravičeni razlog (določa ZDR-1), kot so:
  • nosečnost,
  • varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
  • vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
  • invalidnost,
  • zdravstveni razlogi,
  • drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

 

V kolikor delavec v zgornjih primerih odkloni delo, ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju. Če so mu v zvezi s tem kršene pravice iz delovnega razmerja se delavec lahko obrne tudi na Inšpektorat RS za delo.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X