Pogodba o zaposlitvi: Kaj mora vsebovati?

9 Maj 2017

Pogodba o zaposlitvi se sklene med delodajalcem in delavcem, in sicer v pisni obliki. Veljavna je, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

S pogodbo o zaposlitvi se torej sklene delovno razmerje. Vse pravice in obveznosti, ki iz njega izhajajo, tudi vključitev v socialno zavarovanje, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela. Ta naj bi bil naveden v pogodbi. Če pa datum nastopa dela v njej ni določen, se zanj šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklenete za nedoločen ali določen čas in za polni ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pravice in obveznosti iz delovnega razmerja sorazmerne času, za katerega je sklenil delovno razmerje.

Pogodba za določen čas je izjema, za uveljavitev katere morajo veljati določeni razlogi. Preberite prispevek, v katerem razlagamo, v katerih primerih lahko delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora pogodba o zaposlitvi vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela in čas, za katerega je sklenjena pogodba, ali gre za polni ali krajši delovni čas, dnevni ali tedenski delovni čas in razporeditev delovnega časa,
 • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • znesek osnovne plače in podatke o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžina odpovednih rokov,
 • navedba ustreznih kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca,
 • datum nastopa dela,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih v ZDR-1.

 

Če se spremeni:

 • naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela,
 • kraj opravljanja dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi,
 • tedenska/mesečna delovna obveznost (polni ali krajši)

se mora skleniti nova pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Druge spremembe se lahko uredijo z aneksom k pogodbi.

 

Poskrbite za to, da bo pogodba o zaposlitvi ustrezno pripravljena

Pogodbo o zaposlitvi, ki ureja vsa področja za delavca in delodajalca, ter hkrati ne krši minimalnih pravic, ki gredo delavcu po veljavnih predpisih, je težko pripraviti. Na to smo opozarjali že v prispevku Ustrezna pogodba je pogoj za dober odnos med delavcem in delodajalcem.

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov, vam priporočamo naše pravno svetovanje.

 

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X