,

Finančna uprava začasno onemogočila oddajo določenih obrazcev

11 Apr 2020

Finančna uprava je začasno onemogočila oddajanje obrazcev, kot so REK-1, PNiPD, OPSVZ, OPSVL in OPSVK. Razlog je iskati v določilih nove interventne zakonodaje za zajezitev posledic epidemije virusa COVID-19. Kakšne spremembe so predvidene za REK-1?

Zakaj je finančna uprava onemogočila oddajo omenjenih obrazcev?

Finančna uprava sporoča, da je razlog dejansko tehnično prilagajanje in dopolnjevanje omenjenih obrazcev novi interventni zakonodaji.

Finančna uprava obljublja, da bo oddaja ponovno mogoča takoj ko bodo obrazci tehnično dopolnjeni.

 

Finančna uprava obvešča, oddaja katerih obrazcev je motena

Finančna uprava sporoča, da je oddaja obrazcev motena, ker se ti obrazci posodabljajo v skladu z novo interventno zakonodajo. Finančna uprava ob tem pojasnjuje tudi kateri obrazci bodo spremenjeni:

  • REK-1 – obrazec s katerim FURS-u sporočajo podatke vsi plačniki davka, ki  izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja. Oddaja tega obrazca je obvezna tudi za tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
  • PNiPD – obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce z analitično prilogo. Tega oddaja delodajalec, ki ni zavezanec za plačilo davka.
  • OPSVZ – obračun prispevkov za socialno varnost oddajajo zavezanci, ki si izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje. To so lahko fizične osebe z dejavnostjo. Poleg tega pa tudi osebe, ki opravljajo versko službo kot verski uslužbenci.
  • OPSVL – obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug. Oddaja tega obračuna je obvezna za družbenike in delničarje družb, ustanovitelje zavodov in zadrug. Slednje velja ob predpostavki, da niso zavarovani na drugi podlagi in če si izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost.
  • OPSVK – obračun prispevkov za socialno varnost za kmete, ki so obvezno ali prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje. Oddaja OPSVK obračuna je zahtevana za kmete, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno socialno zavarovanje, kot tudi tiste, ki so prostovoljno vstopili v obvezno socialno zavarovanje. Dokler si izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in družinske prejemke.

 

Finančna uprava pojasnjuje  spremembe glede REK obrazca

Finančna uprava pojasnjuje, da bodo tisti delodajalci, ki bodo uveljavljali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost morali oddati REK-1 obrazec in navesti vrsto dohodka 1004. V primeru, da je izplačano nadomestilo višje od povprečne plače, mora delodajalec za razliko oddati tudi REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001. Pri tem delodajalci prispevke za socialno varnost od te razlike obračunajo in plačajo.

Pri poročanju podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo dopolni sledeče:

  • za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje M01,
  • nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile (varstvo otroka, zaprte meje, nedelujoč javni potniški promet) pa v polje M02.

Finančna uprava zagotavlja, da bo možna naknadna oddaja REK obrazca

Finančna uprava zagotavlja, da bo možna naknadna oddaja REK obrazca za tiste, ki trenutno izplačujete dohodke iz delovnega razmerja. Takšna oddaja REK-1 obrazca se ne bo štela za prepozno oddana. O temu kdaj bo portal omogočal oddajo omenjenih obrazcev boste uporabniki obveščeni na e-Davkih.

 


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X