,

Razpis za nadgradnjo elektronskega poslovanja

12 Okt 2018

Do 70 % nepovratnih sredstev za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko s pomočjo javnih razpisov pridobijo zajetno finančno pomoč za izboljšanje svojega poslovanja. V teku so prijave na javni razpis za sofinanciranje nadgradnje elektronskega poslovanja, katerega cilj je izboljšanje možnosti malih podjetjih pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in s tem povečanje mednarodne konkurenčnosti na trgu.

Razpis je sofinanciran s pomočjo Evroseskega sklada za regionalni razvoj, SPIRIT Slovenija ter Ministerstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prejmete lahko do 70 % nepovratnih sredstev (30 % + DDV krijete sami). Preverite kakšne so podrobnosti razpisa in kako vam lahko pomagamo, da čim prej začnete s prijavnim postopkom.

KATERI UKREPI SPADAJO V NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

 1. Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B.
 2. Digitalizacija nastopov na sejmih (vključevanje v digitalne sejme/showroome).
 3. Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletnih strani za tuje trge (v vsaj dveh tujih jezikih)
 4. Postavitev spletnih trgovin (v vsaj dveh tujih jezikih)
 5. Izdelava produktno-prodajnega videa (v vsaj enem tujem jeziku).
 6. Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih  – usposabljanja.

Pogoji razpisa:

 1. sedež podjetja se more nahajati v regiji vzhodne ali zahodne Slovenije,
 2. podjetje mora zaposlovati vsaj dva zaposlena in biti registrirano za opravljanje dejavnosti vsaj dve leti pred oddajo vloge na razpis,
 3. po velikosti mora podjetje spadati v mikro/mala/srednja podjetja (Uredba komisije 651/2014),
 4. na papirju morata biti podjetje in njen lastnik brez neporavnanih sredstev ali nepravilnosti pri sodelovanju na razpisih,
 5. prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (podjetje, ki kandidira na ta razpis ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
 6. sredstva za sofinanciranje prijavljene operacije na razpisu morajo biti med 5.000 in 30.000 EUR

Da bi si povečali možnost, da razpis dobite, priporočamo, da se nanj prijavite s podjetjem Datalab in našimi partnerji. Preprosto zato, ker vam omogočamo celosten pristop k prijavi na razpis in ustrezno izvedbo vseh ukrepov. Od začetnega pogovora o vaših željah, priprave ustreznih referenc, do zagotavljanja izvedbe zgoraj naštetih ukrepov. VEČ UKREPOV kot prijavite, več možnosti imate, da sredstva dobite.

Olajšajte si delo in izberite izvajalce, ki imajo s področja digitalizacije ustrezne kompetence, reference in večletne izkušnje z mednarodnim poslovanjem iz prve roke.

V kolikor bi vas prijava na razpis zanimala, nam pišite na prodaja@datalab.si

 

Kako poteka prijavni postopek?

Za začetek prijavnega postopka morate izpolniti obrazce št. 1, 2, 3, 5, 6 in 7 (najdete jih na strani razpisa Spirit Slovenija). Natisnjene in izpolnjene obrazce mora zakoniti zastopnik prijavitelja podpisati in ožigosati (v kolikor pri poslovanju uporabljate žig). V naslednjem koraku prijavitelj pridobiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4 s strani zunanjega izvajalca (v primeru, da se odločite za nas je zunanji izvajalec Datalab SI d.o.o.). V primeru, da pri operaciji sodeluje več izvajalcev, se Obrazec št. 4 priloži za vsakega posebej. Podpisane in izpolnjene obrazce (do št. 6) v pisemski ovojnici opremite z obrazcem št. 7 in jo oddate agenciji Spirit Slovenija (priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur). Podrobne pogoje in posebnosti si lahko ogledate v uradnem PDF dokumentu.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X