,

Dodatni zaslužek – kako registrirati?

18 Jul 2018

Dodatni zaslužek je dobra ideja, posebno če v svoji službi nimate visoke plače ali če vas to delo ne izpolnjuje. In seveda, če vam izven delovnega časa ostane dovolj časa in energije.

Poslovna dejavnost, ki jo opravljate v svojem prostem času in z njo pridobite dodatni zaslužek, je lahko dober preizkus, ali ste iz podjetniškega testa. Hkrati pa tudi dober test vaše podjetniške ideje.

Če ste že v rednem delovnem razmerju, imate za dodatni zaslužek dve možnosti. Na tem mestu velja opozoriti, da je delo na črno v Sloveniji prepovedano in so zanj predpisane zelo visoke kazni.

Zakonsko veljavni možnosti pa sta ustanovitev popoldanskega s. p.-ja in osebno dopolnilno deloPrimerjavo med obema možnostima smo že naredili.

Popoldanski s. p.

Pomembno je vedeti, da lahko odprete popoldanski s. p. samo, če ste v rednem delovnem razmerju. Lahko za določen ali nedoločen čas. Le če delate za krajši čas in za preostanek delovnega časa nimate kritih prispevkov iz drugega naslova (recimo iz invalidskega zavarovanja), morate vedeti, da boste razliko do polnih prispevkov plačali sami (preko svojega s. p.-ja). Višina teh prispevkov, ki jih boste morali doplačati, je odvisna od dolžine skrajšanega delovnega časa.

Prednost popoldanskega s.p.-ja je še v tem, da lahko opravlja vse dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008, lahko zaposluje, njegov zaslužek pa ni omejen. In ko boste ugotovili, da lahko na svojem zaslužite več kot doslej s plačo in popoldanskim s.p.-jem, boste enostavno prešli v standarden s. p. (z dnem, ko boste zaključili delovno razmerje pri delodajalcu).

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo pa je delo, ki ga lahko opravlja čisto vsak. Naprej se na Upravni enoti vpiše v seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela AJPES-a. Po prijavi pa mora za obdobje, v katerem bo opravljal osebno dopolnilno delo, kupiti vrednotnico oziroma vrednotnice. Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega je opravljanje ODD skladno z zakonodajo. Cena vrednotnice, na podlagi katere se opravlja osebno dopolnilno delo, je od 1. aprila 2018 dalje višja. S sedanjih 9,23 evra se bo zvišala na 9,48 evra. Vrednotnico mora kupiti izvajalec ali naročnik storitev, odvisno od vrste dela.

O delih, ki jih lahko posameznik opravlja kot osebno dopolnilno delo, smo že pisali – podrobno preberite, ker so vrste dela omejene. Tipični primeri so izdelovanje voščilnicnabiranje in prodaja gozdnih sadežev in pomoč v gospodinjstvu, kot je čiščenje stanovanj.
Kdo torej lahko priglasi osebno dopolnilno delo? Vsi, tudi prejemniki starševskega nadomestila, študenti in dijaki, starejši od 15-ih let, upokojenci, brezposelni in tujci – če seveda izpolnjujejo pogoje za to vrsto dela. Vendar pozor: skupni prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v enem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Ta znesek je v letošnjem letu 3.186 evrov.

In pozor: o prihodku iz osebnega dopolnilnega dela je potrebno dvakrat letno poročati FURS-u!

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X