, , ,

Dividende, božičnice, nagrade poslovodstvu – vpliv Megazakona na izplačila?

13 Apr 2020

Dividende, nagrade poslovodstvu, božičnice zaposlenim… v kolikor boste delodajalci koristili ukrepe novega Megazakona ne smete izplačati nagrad.

Novi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) prinaša več ugodnosti in ukrepov pomoči za gospodarske subjekte. Za uveljavljanje pomoči je potrebno izpolnjevati predpisane pogoje, zakon pa upravičence tudi omejuje pri izplačilu določenih prihodkov lastnikom (dividende), poslovodstvu in zaposlenim. Kakšne so te omejitve pojasnjujemo v nadaljevanju.

Dividende, nagrade poslovodstvu, božičnice … ni dovoljeno izplačati

Upravičenci, ki bodo uveljavili katerega izmed ukrepov, bodo omejeni pri izplačilu določenih prihodkov lastnikom, poslovodstvu in zaposlenim. Upravičenci tako v letu 2020, in sicer od uveljavitve novega zakona dalje, ne bodo smeli:

  • deliti dobička,
  • izplačati dela plač za poslovno uspešnost (»božičnice«),
  • izplačati nagrad poslovodstvu.

Upravičenci, ki bodo izplačila kljub temu izvedli, bodo dolžni vsa prejeta sredstva vrniti. Poravnati pa bodo dolžni tudi zakonsko določene zamudne obresti.

Izplačilo dividende ali koriščenje ugodnosti Megazakona?

Katere možnosti na delovnopravnem področju torej ima podjetje, ki se odloči, da pravice iz Megazakona ne bo uveljavilo, ker na primer želi tudi letos izplačati dividende, božičnice idr.? Hkrati pa se to podjetje trenutno spopada s problematiko presežka delavcev, a jih hkrati ne želi odpustiti saj predvideva, da jih bo potrebovalo ob umiritvi trenutnih razmer. Se odreči izplačilu dividende ali dobro raziskati druge pravne možnosti?

Pravniki DATA podjetjem svetujejo, da dobro pretehtajo vse pravne možnosti, ki so jim na voljo za ohranitev delovnih mest. Ob tem velja upoštevati tudi možnosti, ki jih predvideva že Zakon o delovnih razmerjih. O odreditvi začasnega opravljanja drugega dela smo že pisali. Seveda pa je to zgolj ena izmed možnosti. Razmisliti velja tudi o krajšem delovnem času, začasnem znižanju plač

 

Ste si izplačali dividende? Potrebna bo samoprijava!

V praksi se bo dogajalo tudi, da bo določen subjekt uveljavil upravičenja, ki jih nudi interventni zakon, kasneje pa ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev (na primer, ker si je izplačal dividende). Kaj lahko stori v tem primeru?

Vsi prejemniki pomoči, ki bodo naknadno ugotovili, da pogojev niso izpolnjevali, bodo o tem lahko sami obvestili FURS. Ta bo na podlagi samoprijave izdal ugotovitveno odločbo. V roku 30 dni po prejemu ugotovitvene odločbe pa bodo neupravičeni prejemniki zneske prejete pomoči dolžni vrniti.

 

Ste se določili, da dividende ne boste izplačali?

V kolikor dividende, božičnice in ostalih nagrad v letu 2020 ne boste izplačali, novi interventni zakon za delodajalce in samozaposlene omogoča:

  • povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo,
  • povračilo nadomestila plače delavcem, ki ne delajo zaradi višje sile,
  • oprostitev plačila prispevkov za delavce na čakanju in delavce, ki zaradi višje sile ne delajo,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko/invalidsko zavarovanje za delavce, ki delajo, in izplačilo kriznega dodatka,
  • temeljni dohodek za samozaposlene,
  • oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene.

Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X