,

Direktor enoosebne družbe – kaj zanj predvideva Megazakon?

20 Apr 2020

Direktor t.i. enoosebne družbe (družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom) je po novem Megazakonu prav tako kot espeji upravičen do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Vendar kakšne pogoje mora izpolnjevati direktor enoosebne družbe, da bi bil upravičen do temeljnega dohodka? Kaj predstavlja nagrada za poslovodenje? V katerih primerih bo direktor moral vračati denarno pomoč?

Direktor – upravičen do temeljnega dohodka

Megazakon določa, da so upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe (direktorji) v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (po zavarovalni osnovi 040). Direktor enoosebne družbe ima z družbo sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Če poslovodja ni zavarovan po drugi podlagi (tj. ni drugje v delovnem razmerju), ne prejema plače v smislu delovnega razmerja (v tem primeru bi bil zavarovan po podlagi 001), ampak lahko prejema nagrado.

Direktor si ne sme izplačati nagrade za poslovodstvo!

Megazakon izrecno določa, da v kolikor bi družbenik enoosebne družbe uveljavljal izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, si v letu 2020 od uveljavitve Megazakona dalje ne sme izplačati nagrade za poslovodstvo. Gre za enega bistvenih pogojev, ki jih mora direktor enoosebne družbe izpolnjevati za uveljavljanje izredne pomoči.

 

a si direktor res ne sme izplačati nobene nagrade?

Takšno tolmačenje Megazakona/ določbe pa zagotovo »pušča« kar nekaj vprašanj oziroma dilem in skrbi direktorjem. Slednje se lahko razume, da si direktor ne sme izplačevati nobene nagrade (mesečne nagrade) za poslovodenje, pa čeprav ti dohodki pomenijo zanj osnovo za preživetje. Kaj pomeni prejemati dohodek na podlagi pogodbe o poslovodenju, smo ponazorili s spodnjim primerom:

Primer:
Fizična oseba je edini družbenik slovenske družbe, ki opravlja nepremičninsko dejavnost. Z njo je sklenila pogodbo o poslovodenju. Poslovodja družbenik je zavarovan po podlagi 040. Mesečno prejema 1.200 EUR za vodenje družbe in povračila stroškov prevoza na delo in z njegaprehrane med delom in službenih poti. Drugih dohodkov ne prejema.

Najverjetneje tak mesečni dohodek oz. nagrada za poslovodenje, ki ga prejme poslovodja iz navedenega primera, predstavlja poslovodji temeljni dohodek za preživetje.

Ali torej pomeni, da si direktor ne sme v skladu z Megazakonom izplačati nobene nagrade za delo?

Megazakon izrecno ne opredeli, kaj dejansko pomeni nagrada za poslovodstvo. Zato obstaja dvom ali se »nagrada poslovodstvu v letu 2020« šteje le:

  • tista, ki se direktorju izplača zaradi poslovne uspešnosti družbe, ki jo le-ta ustvari v poslovnem letu ali
  • tudi tista nagrada/ dohodek, ki jo direktor npr. vsak mesec prejme za opravljeno delo oziroma storitev na podlagi pogodbe o poslovodenju, ki se obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja?

Megazakon zgolj določa, da v kolikor direktor enoosebne družbe uveljavlja izredno pomoč ter se naknadno ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje pogojev za pridobitev (npr. si izplača nagrada za poslovodenje), da mora prejeto pomoč vrniti.

Direktor enoosebne družbe mora izpolnjevati še dodatne pogoje…

Direktor enoosebne družbe mora izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • zaradi epidemije ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu;
  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020,
  • ali vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnje točke v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020;
  • upad prihodkov v prvem polletju 2020 za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bo dosežena več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019 in
  • poravnane vse zapadle davčne obveznosti.

Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X